fbpx
020 – 280 17 00 EN

Eerste IMC Weekendschoolkrant Amsterdam Noord is een feit!

04-02-2014

Afgelopen september is de Leerlingenraad van de vestiging van IMC Weekendschool Amsterdam  Noord van start gegaan! 15 leerlingen van het tweede en derde jaar komen 1 keer  per maand, voor de les op zondag,  bij elkaar om samen na te denken over de ontwikkeling van de vestiging. Wat gaat er  goed? Wat kan er beter? Hoe is de sfeer? Hoe kunnen de leerlingen nog meer  betrokken worden bij de ontwikkeling van de vestiging? Wat gebeurt er elke  zondag?

Er zijn drie subgroepen die begeleid worden door vrijwilligers; de groep PR, de groep Sfeerbeheer en de groep Onderzoek.

We hebben de Leerlingenraad al een aantal keer in actie gezien. Tijdens het feest in De Valk hielpen ze met de organisatie. Ze hebben een playlist samengesteld met verzoeknummers van alle leerlingen  van de vestiging en ze bedienden ze de lichtknoppen, de beamer en de geluidsknoppen!

In januari van het nieuwe jaar is de eerste weekendschoolkrant van Noord uitgegeven! Daarin stelt de leerlingenraad zich voor en staan intervieuws met gastdocenten. Natuurlijk is er ook ruimte voor een glitter en glamour pagina.

We zullen nog vaker van de Leerlingenraad horen dit jaar en kijken uit naar de tweede editie van de weekendschoolkrant waarin onder andere de groep Sfeerbeheer zich voorstelt!