fbpx
020 – 280 17 00 EN

2e jaars op bezoek bij….

09-10-2013

De tweedejaars leerlingen ginegn voor les 3 van het vak Zorg en Hulp in groepjes op excursie naar veschillende zorginstellingen. Aansluitend hebben zij op school een presentatie van hun bezoek voorbereid en voor de klas en ouders vertelt wat ze hebben gezien en geleerd over hun excursie.
Indrukwekkend, in elk opzicht!