fbpx
020 – 280 17 00 EN

Literatuurstudie Motivatie

07-09-2021

Herkenbaar?

Ouder: ‘Hoe was je dag op school?’
Kind: ‘Saai en wat is dat voor vraag? Het is school!’
 
Toch blijkt er meer dan eens onder zo’n ogenschijnlijk duidelijk antwoord, veel meer te schuilen dan louter een ongemotiveerde houding. Motivatie van kinderen en jongeren is lastig om grip op te krijgen, terwijl het tegelijkertijd zo’n belangrijk fundament vormt voor een lerende ontwikkeling. Er zijn echter aanknopingspunten in de literatuur die helpen grip te krijgen op dit thema. Stichting IMC Weekendschool heeft dit in kaart gebracht met een literatuurstudie ‘Weekendschool & Motivatie’ (juli 2021). In dit artikel wordt dieper ingegaan op de complexe thematiek van ‘Motivatie’ en ‘Motivatiegericht onderwijs’ en hoe binnen- (zoals ons programma IMC Basis) en buitenschoolse programma’s (zoals onze programma’s IMC Weekendschool, IMC on Tour en IMC Alumni) de motivatie van leerlingen kunnen verbeteren door betrokkenheid te creëren en in de basisbehoeften van motivatie te voorzien.
 
Veel leesplezier! Klik op deze link voor het artikel.