fbpx
020 – 280 17 00 EN

Achmea tekent partnerovereenkomst

28-02-2012

27 februari 2012
Op donderdag 23 februari heeft Achmea een partnerovereenkomst getekend met IMC Weekendschool. De komende drie jaar zal Achmea IMC Weekendschool financieel steunen om het werk van Future for Life, de Research en Development groep en de vestiging Tilburg mogelijk te maken.

IMC Weekendschool verzorgt aanvullend onderwijs voor gemotiveerde
jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken. Vertrouwen, maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit zijn de sleutelbegrippen om aan te geven hoe Achmea in de wereld staat. Achmea draagt via haar steun aan de IMC Weekendschool bij aan de
kennisontwikkeling en het verbeteren van de sociale positie van jongeren.
De medewerkers van Achmea zijn de dragers van dat beleid.

IMC Weekendschool is zeer blij met deze nieuwe hoofdsponsor en verwelkomt Achmea graag als partner. Team IMC Weekendschool kijkt uit naar een prettige samenwerking.