fbpx
020 – 280 17 00 EN

Alumniraad op bezoek bij Prinses Máxima

09-12-2011

9 december 2011
Afgelopen dinsdagochtend 6 december zijn de twaalf leden van de alumniraad van IMC Weekendschool in gesprek gegaan met Prinses Máxima der Nederlanden.

Zij werden ontvangen in haar werkkamer in villa Eikenhorst te Wassenaar. Thema van de ontmoeting was het belang van toekomstgericht onderwijs en de uitdaging daar zoveel mogelijk jongeren bij te betrekken. In een anderhalf uur durend gesprek vertelden de alumni over hun weekendschoolervaringen, over hun inspanningen voor de jongere weekendschoolleerlingen, en over hun ambities met de Landelijke Reünie van 2 mei 2012.

 

De alumni vertelden dat ze aan de weekendschool kennis, steun, contacten en een voorsprong hebben ontleend. De Prinses luisterde met interesse naar hun persoonlijke verhalen en vroeg door op veelgenoemd zelfvertrouwen. Uit de ontboezemingen sprak dat de weekendschool vooral ‘geloof in eigen mogelijkheden’ stimuleert.

Over Future for Life vertelden de alumni dat zij nu zelf bijdragen. Mehdjebien verwoordde hoe zij als geen ander de jongeren kunnen steunen en motiveren. Omerfaruk lichtte toe hoe alumni het programma verrijken, in zijn geval met het vak Techniek. Aysenur beschreef hoe zij een voorbeeld is voor de jongeren uit haar buurt. Suraj onderstreepte steun aan vestigingsraden.

De Prinses zette de alumni aan het nadenken over de vraag hoe persoonlijke aandacht gewaarborgd blijft als alumni-aantallen groeien, en dan juist voor jongeren die het minst makkelijk kansen grijpen. In een levendige discussie werd duidelijk dat hier nog uitdagingen liggen. Ideeën waren er ook, ‘zichtbaarheid in de klas,’ ‘méér volwassen oud-leerlingen betrekken,’ en ‘trainers trainen.’

Het gesprek was een inspirerende start van de voorbereidingen op de Landelijke Reünie van 2 mei. Maryam lichtte toe dat die gezellig moet worden en leerzaam. Ze concludeerde dat er ook nog werk aan de winkel is. Op de Landelijke Reünie moet de focus van Future for Life worden neergezet: het is een stimulerend netwerk waarin denk- en daadkracht van oud-leerlingen meer dan welkom is.

Ter afsluiting feliciteerde de Prinses de alumni met hun leidersrol. Ze sprak de wens uit dat vele enthousiaste deelnemers aan Future for Life zullen volgen, en dat de Landelijke Reünie een groot succes wordt. Mabel bedankte namens de groep, ‘Bij Future for Life zeggen we tegen de jongeren, “kom met vragen bij ons, wij kennen iedereen.” Daaraan kunnen we nu toevoegen, “en Prinses Máxima steunt ons!!”’