fbpx
020 – 280 17 00 EN

ASML geeft les op IMC Weekendschool

26-01-2016

Nieuwe technologie, het zogenaamde 2.0-tijdperk. Je kunt je er tegen verzetten zoals een enkeling dat stug blijft proberen, maar eigenlijk kan niemand er meer omheen. Dat weten ze ook op de weekendschool in Tilburg.

Daar krijgen kinderen van tien tot veertien jaar oud aanvullend onderwijs. Geen bijles zoals rekenen of taal, maar lessen over echte beroepen van mensen uit het vak. En de afgelopen weken was dat van mensen uit de IT en de hightech-wereld. Afgelopen zondag kwam een viermans-delegatie van ASML langs. ‘Waar staat de afkorting ASML voor?’ Abdeljalil (12) legt gelijk de vinger op de zere plek. Gastdocenten Bryan O’Neil en Tabe Aardema kijken elkaar hoopvol aan. Gelukkig weten ze na diep graven dat ASML niet een afkorting is, maar ontstaan is uit de samenvoeging van twee bedrijven.

Voltreffer
De lessen op de weekendschool bestaan vrijwel altijd uit twee onderdelen. Op die manier kan de grote groep opgesplitst worden in twee klassen die elk voor en na de pauze een ander onderdeel aangeboden krijgen. Gastdocent Ramon de Bruijn neemt één groep mee naar het computerlokaal op de begane grond van Tilburg University. Dat is de plek waar de leerlingen wekelijks op zondag leskrijgen. Elke zondag? Ja, elke week. Afgezien van de vakanties uiteraard. Drie jaar lang, van groep 7 tot aan de eerste van het voortgezet onderwijs. Samen met een pedagogisch ondersteuner van de weekendschool gaat Ramon aan de slag. Eerst vertelt hij kort iets over zijn werk bij ASML, daarna over zijn hobby’s. Vrijwel alle vingers schieten in de lucht als hij vertelt dat hij regelmatig aan games sleutelt. Dat is natuurlijk een voltreffer bij de kinderen. Meneer Ramon is cool.

Level 7
De bevlogen gastdocent weet de kinderen meteen enthousiast te maken. Hij gaat met ze programmeren middels de game Code Combat. Het wordt een battle van jewelste. ‘Bij welk level ben jij Atef?’, roept Adil. ‘Zeven, en jij?’, roept Atef vragend terug. Het blijft stil. Adil is duidelijk nog niet bij level 7. Code Combat verlangt dat kinderen instructies doorvoeren in de game, zodat ze spelenderwijs in contact komen met programmeren. Dat kwartje valt niet bij iedereen. Ikram wil aan tegen het einde weten van Ramon wanneer ze precies beginnen met programmeren. ‘Alle commando’s die je steeds invoerde, dat was het programmeren.’, zo geeft de gastdocent aan.  Het meisje haalt haar wenkbrauwen op: ‘Lang zo saai nog niet die IT.’

Strijdlust
Tabe en Bryan hebben de handen ineen geslagen bij het andere dagdeel. Daar is van tevoren heel wat over gebrainstormd. Bryan bedacht een communicatiespel met iPads. Een klas wordt verdeeld in drie groepen, allemaal met een eigen lokaal met in elk lokaal drie iPads. Eén met een QR-reader, één met een Skype-verbinding naar de andere groepen en één iPad is geblokkeerd met een vooralsnog geheime code. In en om de universiteit zijn QR-codes verstopt die steeds één cijfer van de geblokkeerde iPad prijs geven. Er is alleen één probleem: je krijgt slechts twee locaties cadeau. De andere twee teams zijn in het bezit van je andere locaties. Er moet dus online gecommuniceerd worden en dan steken die ouderwetse strijdlustige gevoelens de kop op.

Klok als vijand
Pas als het eerste team alle vier de cijfers heeft gevonden, opent de iPad een scherm met één enkel nieuw cijfer. Dat is een getal van een driecijferige combinatie die tot een prijs leidt. Dat is meteen de aanzet voor een heel helder moment. Mohamed: ‘Dit spel gaat niet alleen om samenwerken met je team. Je moet ook samenwerken met de andere teams. Als je echt iets wil bereiken tenminste.’ De weerstand tegen open communicatie maakt plaats voor de wil om open kaart te spelen. De klok is ineens een vijand. Iedereen wil elkaar helpen. Het moment is daar, met nog een kleine minuut te gaan, zijn er nog maar twee opties voor de  juiste combinatie. Er wordt gestemd. Saadiya telt de stemmen, de keuze is gemaakt. Gastdocent Bryan tikt de cijfercombinatie in. Als deze fout is blokkeert de iPad een uur. Dan is de challenge niet behaald. Hij tikt de cijfers in. De iPad springt van de vergrendeling. De leerlingen juichen, de prijs is binnen. Maar de grootste verdienste is een geweldige samenwerking. Die van de leerlingen onderling en die van de weekendschool met ASML.