fbpx
020 – 280 17 00 EN

Bart Vos benoemd tot ereambassadeur

12-12-2011

12 december 2011
IMC Weekendschool heeft veel te danken aan betrokken ambassadeurs die veelal achter de schermen belangrijke steun mobiliseren.

Voorloper van deze ambassadeurs is IBMs Bart Vos die zich er al elf jaar voor inspant dat zowel IBM als andere bedrijven de weekendschool financieel steunen. Daarbovenop spoort Bart medewerkers van sponsorbedrijven onvermoeibaar aan tot meehelpen in de praktijk. Zijn eenvoudige boodschap luidt, ‘Doe het nu maar, je gaat zeker met een blij gevoel naar huis.’

Alhoewel Bart Vos het liefst buiten de schijnwerpers opereert, haalt de directie hem bij deze toch voor het voetlicht. Bart gaat binnenkort voor een IBM assignment naar Azië en bij zijn vertrek kunnen zijn verdiensten niet langer onderbelicht blijven. Wellicht wekt de weekendschool de indruk dat ze als
vanzelf betrokken partners genereert. Werkelijkheid is dat die band eerst gelegd moet worden en daarna onderhoud, inspiratie, voeding en soms simpelweg doorduwen vraagt.

Wegens zijn uitzonderlijke verdiensten in het verbinden van zowel financiële partners als vrijwilligers heeft de directie van IMC Weekendschool Bart Vos benoemd tot ereambassadeur. Op 9 december jongstleden tijdens een speciale bijeenkomst brachten Marion Weijman en Heleen Terwijn onder woorden dat Barts’ vorm van bemiddeling voorbeeldig en onontbeerlijk is. Een ontroerde Bart zei terug dat het hem nooit om erkenning te doen was. Ons inziens onderstreept deze reactie dat zijn ereambassadeurschap van IMC Weekendschool meer dan verdiend is.