fbpx
020 – 280 17 00 EN

Diploma-uitreiking door Max van den Berg

09-04-2014

 

Commissaris van de Koning, Max van den Berg reikt de derdejaarsleerlingen het IMC Weekendschool Groningen diploma uit.

Op zondag 13 april ontvangt de zesde lichting leerlingen van IMC Weekendschool Groningen het felbegeerde diploma! Het is alweer de zesde keer in de historie van IMC Weekendschool Groningen dat een lichting het curriculum van 3 jaar met vakken als recht, journalistiek, horeca, scheepvaart en nog vele anderen heeft doorlopen.


Commissaris van de Koning Max van den Berg zal de diploma’s uitreiken in de mooiste zaal van het Academiegebouw. Samen met de andere sprekers doet hij een boekje open over zijn jeugd en verteld wat er van hem geworden is.