fbpx
020 – 280 17 00 EN

Drie vragen aan Myrthe de Doelder (coördinator IMC Basis)

16-10-2023

Wij stellen drie vragen aan Myrthe de Doelder, coördinator IMC Basis, basisschool Kameleon in Goirle én basisschool Vijfmaster in Veghel

 

 

 

 

Wat zijn de randvoorwaarden voor een goede samenwerking met basisscholen?

“Het belangrijkste is een gevoel van gezamenlijkheid. Met elkaar dezelfde droom en visie hebben op waar we naartoe aan het werken zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Vanuit die gezamenlijkheid ben je ook minder de externe die van buiten iets komt brengen. Dat goede communicatie hierbij hoort, is voor mij een vanzelfsprekendheid.”

 

Hoe vul je het programma in?

“We hebben vanuit IMC Weekendschool een vast curriculum. Wat mij altijd energie geeft is het voeren van gesprekken met de leerkrachten over de brede ontwikkeling van de leerlingen. Het is dan met name interessant om het gesprek te voeren over

de vakken die misschien minder vanzelfsprekend zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld vorig schooljaar het vak Podiumkunsten gedaan. Leerkrachten zijn ook gewend om vanuit vaste structuren en kaders les te geven. Zo’n vak is dan enerzijds spannend maar ze zien ook dat leerlingen soms een heel andere kant van zichzelf laten zien tijdens deze lessen, en dat geeft hen echt een andere kijk op de kinderen. Een beetje lef is dan belangrijk voor zowel ons als de leerkracht, een goede voorbereiding de sleutel voor succes. En achteraf evalueren aan de hand van vragen als: ‘wat ging goed, wat hebben we hier met elkaar uit gehaald, wat moeten we zeker opnieuw doen? Als het goed gaat, zijn andere ‘spannende’ vakken ook beter bespreekbaar. Dan durf je samen hobbeltjes te nemen. Dat komt het curriculum echt ten goede. Mede daarom

zijn we dit jaar, samen met onze partner Cinekid, gestart met het vak Film. Nu zie je dat de leerkracht vanaf het begin het creatieve proces bij de leerlingen helemaal tot stand liet komen.”

 

Welke effecten zie jij nu bij de leerlingen?

“Een mooi voorbeeld is dat we vorig jaar tijdens het vak Techniek een bezoek brachten aan een lokaal autobedrijf. De medewerker die de kinderen ontving had zelf op dezelfde basisschool gezeten, en werd helemaal enthousiast dat hij nu aan de kinderen van ‘zijn’ school lesgaf. Een van de deelnemers was enorm enthousiast: “Sinds de gastles breng ik regelmatig een bezoekje aan de autogarage, waar ik nog steeds mee mag helpen.” Tijdens deze lessen Techniek is een sprankeling bij hem ontstaan – en hij bouwt nu al voorzichtig aan zijn netwerk. “Dat vind ik bijzonder,” sluit Myrthe af.