fbpx
020 – 280 17 00 EN

Een inspirerend nieuw vak: Zuidoostkunde

27-02-2019

Dit jaar staat voor het eerst het vak Zuidoostkunde op het rooster. In dit vak hebben de leerlingen onder begeleiding van het stadsdeel, WeTheCity (HOBU) en  De Veilige Slimme Stad plannen gemaakt voor de toekomst van Zuidoost. Zij hebben hun plannen over ouderbetrokkenheid, stimulering van sport, digitale oplossingen op het gebied van veiligheid, beeldvorming van Zuidoost en een betere verbinding tussen Holendrecht en Bullewijk, op zondag 10 februari aan stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing gepresenteerd. En dit hebben zij geweldig gedaan. De stadsdeelvoorzitter heeft toegezegd dat enkele plannen gerealiseerd gaan worden!