fbpx
020 – 280 17 00 EN

Exclusief onderzoek: Leerkrachten basisscholen vragen hulp bij gewenste vernieuwingen

12-10-2018

Ondanks de hoge werkdruk zien leerkrachten van basisscholen ruimte en mogelijkheden voor onderwijsvernieuwing. Leraren staan open voor verandering, maar missen de middelen. Een derde van de leraren zou graag zelf bijscholing ontvangen om alle kinderen gelijke kansen te kunnen geven in de voorbereiding op de maatschappij. Dit blijkt uit een exclusief onderzoek onder leerkrachten in de bovenbouw door onderzoeksbureau Ruigrok NetPanel in samenwerking met IMC Weekendschool.

Het 20-jarig jubileum van de IMC Weekendschool vormde de aanleiding voor een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder 564 leerkrachten in groep 7 en 8 van het primair onderwijs: hoe denken de leerkrachten van de bovenbouw over thema’s als bijles, onderwijsvernieuwing en burgerschapsvorming. Actueel in de publiciteit is de ontevredenheid over werkdruk en salaris. Daarnaast vindt meer dan de helft van de leerkrachten het een goed idee om het primaire onderwijs te ondersteunen met maatschappelijke initiatieven om hun leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Maar om kinderen naast de kerndoelen te begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling zegt bijna twee derde daarvoor onvoldoende tijd en middelen te hebben.

Alle 564 leerkrachten beantwoordden alle vragen tussen 12 en 22 juni 2018. De steekproef komt uit het panel van DUO Onderwijsonderzoek, dat basisscholen vrijwel volledig dekt, is representatief naar regio, denominatie en – na weging – ook voor schoolgrootte.

Dreigende leegloop
De trend van betaalde bijlessen buiten het reguliere onderwijs stuit op bezwaren bij meer dan de helft van de leraren, omdat die de kloof tussen arme en rijke kinderen alleen maar verder vergroot. Positief zijn 2 op de 3 leraren over de inzet van tablets in de klas. Ook in dit onderzoek wordt echter alarmerend duidelijk dat veel leerkrachten de hoge werkdruk, groepsgrootte, regelgeving en het huidige salaris beu zijn. Meer dan de helft van de leraren overweegt zelfs het onderwijs te verlaten als de overheid daaraan niets doet.

Directie IMC Weekendschool: Gemeenschappelijke droom waar maken
‘Deze enquête onder leerkrachten geeft ons hoop voor de toekomst. Dat leraren zó constructief staan voor hun vak moet reden zijn om ook hun klachten serieus te nemen. Alles overziend rijst de vraag of de maatschappij wel goed omgaat met leraren. Leerkrachten zijn in ruime mate ontevreden over hun werksituatie, maar ze staan wel voor hun vak en willen hun klas geenszins afsluiten voor positieve bijdragen uit de maatschappij. Zou de civil society misschien iets kunnen doen om de druk op leerkrachten te verlichten? Gaan we afwachten tot de beste leerkrachten het onderwijs verlaten?

Twintig jaar geleden observeerden we lacunes in het reguliere onderwijs en startten we met het organiseren van aanvullingen daarop. In de vorm van IMC Basis zien we een kans om gemeenschappelijke dromen waar te maken. We rekenen op onze partners en op de civil society om ons erbij te helpen dat het onderwijs verbetert, en dat de werkdruk van leraren verlicht wordt.’

 Lees hier het hele onderzoek.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen naar aanleiding van dit onderzoek, neemt u dan contact met ons op.

 Over Ruigrok NetPanel
Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd door Ruigrok NetPanel. Ruigrok NetPanel is een marktonderzoeksbureau met 27 jaar expertise in kwalitatief en kwantitatief onderzoek, zowel online als offline. Ruigrok NetPanel lid is van de MOA, de branchevereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek.