fbpx
020 – 280 17 00 EN

Expeditie Robinson Lichting 7

08-07-2013

Soms zegt beeld meer dan woorden.. wat hebben we het leuk gehad de laatste dag van het schooljaar. Inmiddels is de startzondag al bekend voor de tweede en derdejaars: 8 september 2013! Noteer hem alvast op de kalender!