fbpx
020 – 280 17 00 EN

Extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij

01-06-2023

Voorafgaand aan de jubileumviering ontving Heleen Terwijn uit handen van managing director van de Nationale Postcode Loterij, Jonne Arnoldussen, een onverwacht jubileumcadeau. Namens alle deelnemers van de Postcode Loterij overhandigde hij een extra donatie van 250.000 euro. De directie en alle medewerkers van de weekendschool zijn opgetogen over deze grote verrassing, die een zeer welkome steun voor ons betekent.

Sinds 2008 is IMC Weekendschool één van de meerjarige partners van de Nationale Postcode Loterij. De bijdragen die IMC Weekendschool ontvangt van de Postcode Loterij zijn ongeoormerkt. Dit geeft ons belangrijke ruimte én ervaren wij als een grote blijk van vertrouwen dat we de gelden goed zullen besteden.