fbpx
020 – 280 17 00 EN

Heleen Terwijn, oprichter IMC Weekendschool, ontvangt de Hélène de Montigny-prijs 2013.

14-10-2013

De Hélène de Montigny-prijs wordt
eens in de drie jaar toegekend aan een persoon die zich verdienstelijk heeft
gemaakt voor de mensheid in het algemeen.

De jury kent de prijs toe aan mevrouw Heleen Terwijn, omdat de door haar
opgerichte IMC Weekendschool grote betekenis heeft voor de samenleving. 
 

De jury prijst het concept, het brede
maatschappelijke draagvlak, de voorbeeldfunctie voor nieuwe initiatieven, de
professionele opzet en het duurzame karakter van de weekendschool.
De prijs, groot 50.000 Euro, is op
zaterdag 12 oktober jl. in besloten gezelschap uitgereikt.

IMC Weekendschool In 1998 richtte Heleen Terwijn de eerste IMC
Weekendschool op in Amsterdam Zuidoost. Tijdens een onderzoek naar de
toekomstverwachtingen van scholieren ontdekte zij dat het droevig gesteld was
met hun zicht op hun mogelijkheden. Zij bedacht een effectieve aanpak: bevlogen
professionals (vrijwilligers) geven op zondag les over hun vakgebied.

Gedurende tweeënhalf jaar krijgen de
leerlingen een breed beeld van de samenleving, door vakken zoals Journalistiek,
Recht, Beeldende Kunst, Taal&Poëzie, Techniek en Geneeskunde. Doel van het
weekendschoolonderwijs is de motivatie van jongeren te versterken en hen een
basis mee te geven om gemotiveerde keuzes te kunnen maken voor studies, stages
en werk. Inmiddels heeft IMC Weekendschool negen
vestigingen in zeven Nederlandse steden, een groeiend alumni netwerk en een
Research & Development afdeling. Op 3 november aanstaande wordt de
tiende vestiging geopend, in Rotterdam Zuid. Ook wordt dit jaar op vier
basisscholen weekendschoolonderwijs geïntroduceerd.

Heleen Terwijn Heleen Terwijn werd geboren in 1967, te Amsterdam.

Ze studeerde Psychologie aan de Universiteit van
Amsterdam, met als specialisatie emotietheorie. Met haar afstudeerscriptie over
schaamte won ze de Het Parool / UvA Scriptieprijs 1993. Na haar afstuderen
werkte ze als psychotherapeut en als onderzoeker aan de Universiteit van
Amsterdam. Uit één van haar onderzoeken volgde het ontwerp voor de
weekendschool.

Hélène de Montigny-prijs De Hélène de Montigny-prijs wordt
uitgereikt vanuit de Hélène de Montigny Stichting, deze verleent geldelijke
steun aan organisaties met een liefdadig doel. De jury 2013 bestond uit mevrouw
prof. dr. D.C. van den Boom (voorzitter, Rector Magnificus van de Universiteit
van Amsterdam), mevrouw M.L. Frohn- de Winter en jhr. mr. M.H. Reuchlin.

Foto: prof. dr. D.C. van den Boom (Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam), Heleen Terwijn (oprichter en strategisch directeur IMC Weekendschool), jhr. drs. G.G.W. van Tets van Goudriaan (voorzitter van de Hélène de Montigny Stichting)

Klik hier voor het Artikel in het FD