fbpx
020 – 280 17 00 EN

Het Alumni Study Event: een succes voor derdejaarsleerlingen door het hele land

10-02-2022

In de afgelopen maanden heeft op alle weekendschoolvestigingen het Alumni Study Event (ASE) plaatsgevonden. Het ASE is een dag waarop derdejaarsleerlingen en hun ouders van alles te weten komen over hun kansen en mogelijkheden na hun 3-jarige weekendschoolprogramma. Nu de laatste maanden van het schooljaar ingaan, wordt dit een steeds relevantere vraag om antwoord op te krijgen. Alumni door het hele land werden daarom opgetrommeld om de ouders en leerlingen te woord te staan over hun werk en opleiding, maar vooral over wat er nog meer te doen is bij Stichting IMC Weekendschool als oud-leerling.

Einde in zicht voor derdejaarsleerlingen

Voor de leerlingen in het derde jaar van de weekendschool vliegt het jaar voorbij. Zij genieten nog van de inhoudelijke lessen op zondagen, maar denken soms ook na over hun toekomst na de weekendschool. Na drie jaar zit het er namelijk op voor hen, maar zijn de mogelijkheden binnen Stichting IMC Weekendschool nog enorm. Niet voor niets is de leus van het IMC Alumni programma: “Now it begins”. Om de derdejaarsleerlingen al een beetje te laten proeven van alle mogelijkheden binnen het programma IMC Alumni, heeft elke vestiging in de afgelopen maanden het Alumni Study Event (ASE) georganiseerd. De weekendschool-leerlingen gaan na het behalen van hun diploma hun eigen weg zoeken, maar ook hierbij willen wij hen graag ondersteunen. Alumni die zelf bezig zijn met de middelbare school, een opleiding of een beroep, worden tijdens deze dag ingezet om als rolmodellen te fungeren voor de derdejaarsleerlingen. Anders dan normaal worden op het ASE ook de ouders van de leerlingen betrokken. Ook zij waren dus van harte welkom om de gehele dag aanwezig te zijn en werden zo geïnformeerd over alles wat het alumniprogramma hun kind te bieden heeft.

De mogelijkheden binnen IMC Alumni

Tijdens het ochtendprogramma van ASE werd er met de ouders en leerlingen ingegaan op de mogelijkheden binnen het alumniprogramma. Aanwezige alumni gingen in op het lokale aanbod aan activiteiten, de landelijke connecties (vakgroepen van alumni die masterclasses organiseren), de ambassadeursopleiding en de vestigingsraad. In Groningen kregen de leerlingen zelfs de kans om te speeddaten met de verschillende alumni. Zo konden zij al hun vragen kwijt en leerden ze over de verschillende onderdelen van het programma IMC Alumni.

Speciale ASE-lunch

Dat eten verbindt, weten we allemaal. Om deze reden was de lunch ook tijdens het ASE een belangrijk programmaonderdeel. Op veel vestigingen speelden de ouders van de leerlingen hierin dit jaar weer een grote rol. Zo werden op de vestigingen in Rotterdam Zuid en Rotterdam Delfshaven, bijvoorbeeld, de krachten gebundeld en zorgden de ouders voor een heerlijk lunch. Ook werden er volop indrukken gedeeld met elkaar en was er tijd om gezellig te kletsen.

Het ganzenbord spel

De jaarcoördinatoren van de Amsterdamse vestigingen zijn dit jaar ontzettend creatief geweest voor ASE en hebben een IMC Alumni ganzenbord spel ontworpen! De vraag die daarvoor centraal stond, was: “Ik word alumnus/a, en nu?” De leerlingen deden enthousiast mee en leerden gaandeweg nog meer over de mogelijkheden binnen het programma IMC Alumni. Het groepje dat als eerste bij de tegel “Now it begins” kwam, won het spel. Goed voorbeeld doet volgen, en daarom hebben ook de andere vestigingen gebruik gemaakt van dit creatieve spel.

Ondanks alle moeilijkheden rondom de coronamaatregelen in de afgelopen maanden, hebben de vestigingen allen op hun eigen manier ASE geïncorporeerd in hun jaarrooster. De leerlingen weten weer een beetje beter wat hen te wachten staat als ze straks met hun weekendschooldiploma op zak klaar zijn met de lessen op zondag. De toekomst ligt aan hun voeten: Now it begins!