fbpx
020 – 280 17 00 EN

IMC Alumni

IMC Alumni is het oud-leerlingennetwerk van IMC Weekendschool. Het netwerk is er voor alle leerlingen die na drie jaar hun weekendschooldiploma hebben behaald. Via dit netwerk houden ze contact met elkaar, met de weekendschool, hun (gast)docenten en onze partners. Het netwerk helpt ze bij hun verdere ontwikkeling, schoolkeuzes en het vinden van stages of werk.

Iets terug doen

Veel oud-leerlingen zien we terug als begeleider in de klas of als gastdocent. Zo vormen zij zelf een voorbeeld voor de jongere generatie. Daarnaast organiseren ze zelf een groot deel van de activiteiten, zoals de Landelijke Terugkomdag. De Landelijke Alumniraad wordt eveneens gevormd door alumni.

In januari 2016 zijn we ook voor het eerst gestart met de Ambassadeursopleiding, waar we alumni leren om zichzelf te presenteren en over hun ervaringen bij de weekendschool te vertellen. Zo worden deze oud-leerlingen dé ambassadeurs van IMC Weekendschool.

Landelijke Alumniraad

Oud-leerlingen die graag betrokken willen blijven bij IMC Weekendschool kunnen lid worden van een vestigingsraad of van de alumniraad. Daarin helpen ze nadenken over de toekomst van IMC Weekendschool. De landelijke alumniraad adviseert de organisatie en geeft voorlichting aan sponsors, leerlingen en andere geïnteresseerden.

Groeiend netwerk

IMC Alumni 2015-2016Door goed contact te onderhouden met onze oud-leerlingen en hen te blijven volgen, worden ook de resultaten van de weekendschool zichtbaar. Zo zien we dat weekendschool alumni gemotiveerd in het leven staan en bewuste keuzes maken voor hun verdere ontwikkeling, zowel binnen als buiten de context van de weekendschool. Op dit moment zijn ongeveer 2500 alumni aangesloten bij IMC Alumni. Dit aantal neemt elk jaar toe met circa 250 oud-leerlingen.

Om de activiteiten van IMC Alumni voort te kunnen zetten en uit te breiden zijn er extra (financiële) middelen nodig. Om die reden zoekt IMC Alumni nieuwe samenwerkingsverbanden en is zij bezig met het opzetten van een eigen sponsorgroep. Ook zijn wij altijd op zoek naar coaches, bijlesdocenten en mogelijkheden voor boeiende masterclasses.

Bekijk de Alumni film

Blijf verbonden