fbpx
020 – 280 17 00 EN

IMC Basis door de ogen van leerkrachten en schooldirecteuren

22-03-2023

‘Zeer waardevol en een toevoeging aan het onderwijs.’ ‘Kennismaken met de wereld is voor onze doelgroep van groot belang.’ ‘Streven is nog meer integratie van IMC Basis in het reguliere programma.’ ‘Gaaf, alle gastdocenten en uitstapjes!’ Dit zijn enkele van de vele mooie reacties van schooldirecteuren en leerkrachten uit het online onderzoek van Ruigrok naar de effecten van weekendschoolonderwijs in de basisschool. Belangrijkste conclusie: IMC Basis is een verrijking van het reguliere curriculum.

In 2014 ontwikkelden we, mede op verzoeken vanuit het onderwijsveld, programma’s voor groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Inmiddels is IMC Basis een feit op 42 basisscholen door het land: één dagdeel weekendschoolonderwijs per week met gastdocenten én met een belangrijke rol voor de leerkracht. Reden genoeg om leerkrachten en schooldirecteuren te vragen naar de impact van ons programma op hun school en hun leerlingen. Het gemiddelde rapportcijfer: een mooie 7,5.

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen beter inzicht in hun eigen talenten krijgen (92%) en op zichzelf leren reflecteren (72%). 88% van de leerkrachten en directeuren zeggen dat ons programma de spreekvaardigheid van leerlingen vergroot. In mindere mate zien zij een relatie met motivatie voor andere reguliere schoolvakken (rekenen, schrijven, lezen), al ziet 30% van de leerkrachten
die wel. Het is de moeite waard verder uit te zoeken hoe dit percentage omhoog zou kunnen, bijvoorbeeld door gewone schoolvakken nog beter in de context van IMC Basis te plaatsen. Op  sommige scholen wordt hier al mee geëxperimenteerd.

Een ruime meerderheid van de leerkrachten signaleert dat IMC Basis leerlingen op positieve wijze wakker schudt uit hun routine. Zij merken dat leerlingen een positievere schoolbeleving krijgen (74%) en een beter beeld over het nut van school (84%). Dit strookt met de ambitie dat jongeren school als middel gaan zien, en niet als plek waar men voor jou bepaalt hoe je toekomst eruit ziet. In een open vraag schrijft een respondent: ‘IMC Basis enthousiasmeert de kinderen in hun nieuwsgierige blik naar de wereld. Hun horizon wordt verbreed en daarmee hopelijk hun ambitie om iets te bereiken.’

Wat betreft persoonsvorming merken bijna alle ondervraagden dat IMC Basis bijdraagt aan positieve persoonsvorming van de kinderen (92%). Ook op allerlei deelvlakken van persoonsvorming worden effecten gezien: op een onderzoekende houding (88%) een groter gemak om mee te praten (76%), zelfvertrouwen (68%) en verantwoordelijkheidsgevoel (70%).

IMC Basis geeft leerlingen volgens bijna alle leerkrachten meer inzicht in hun toekomstmogelijkheden (96%) en in de maatschappij (98%). In eigen woorden: ‘Bij ons op school is het heel hard nodig dat kinderen het gevoel krijgen dat zij alles kunnen worden wat zij willen, en dat zij in verbinding komen met de maatschappij.’

Onze verwachting dat IMC Basis in belangrijke mate burgerschap versterkt, wordt door nagenoeg alle respondenten (99%) bevestigd. Daarbovenop zien de leerkrachten bijdragen aan integratie (69%) en wereldoriëntatie (81%).

Leerkrachten voelen zich in ruime mate (70%) zelf gemotiveerd door de IMC Basis lessen en zien daardoor mogelijkheden om juist hun zwakkere leerlingen te motiveren (72%). Bijna tweederde (64%) van de leerkrachten ziet bovendien dat onze lessen context geven aan de reguliere lesstof. Een andere positieve bevinding is dat 96% van de scholen meer verbinding ervaart met de samenleving. Volgens 65% van de ondervraagden versterkt ons programma zelfs de sociale cohesie op school.

De uitkomsten stemmen ons tevreden. Tegelijk onderschrijven ze onze indruk dat er nog ruimte is voor verbetering. Realistisch gezien zal de doorstart na covid op de meeste basisscholen nog ruim tijd in beslag nemen. Daardoor gaat ook de afstemming tussen het reguliere programma en IMC Basis met kleine stapjes. We zijn blij dat het onderzoek van Ruigrok onze positieve indrukken van de impact van IMC Basis bevestigt, en we verwachten dat deze impact de komende jaren alleen maar zal groeien.

Foto: Ananda Reijnen