fbpx
020 – 280 17 00 EN

IMC Basis in Kerkrade van start

18-03-2019

De bovenbouwleerlingen van basisschool De Schakel in Kerkrade krijgen vanaf nu ook wekelijks een dagdeel les van inspirerende gastdocenten over later.

Enthousiaste vakexperts komen als gastdocent lesgeven en gaan samen met de leerlingen aan de slag met het ‘echte werk’. Dit doen ze op de school maar vaak ook op excursie naar uiteenlopende werkplekken en bedrijven in Kerkrade. Leerlingen maken tijdens een programma van twee jaar kennis met verschillende vakgebieden zoals bijvoorbeeld wetenschap, ondernemen, recht, geneeskunde, ICT, horeca, politiek en beeldende kunst.

Naast het ervaren van de beroepen en vakgebieden is er ook aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, invloed uitoefenen, conflict hanteren en debatteren. Dankzij ruime aandacht voor hun competenties kunnen de leerlingen hun interesses en talenten ontdekken. Met deze ervaringen en ontmoetingen in het achterhoofd kunnen ze gemotiveerde keuzes maken voor hun toekomstige opleiding en baan

Het IMC Basis programma op De Schakel is sterk verbonden met Kerkrade en wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van betrokken gastdocenten, vrijwilligers en sponsoren zoals de gemeente Kerkrade, het Jeugd educatie fonds, Movare.

Het eerste vak op het programma is Journalistiek. Mocht u of uw bedrijf mee willen helpen, we zijn nog op zoek naar gastdocenten voor de rest van het programma.