fbpx
020 – 280 17 00 EN

Help mee

Help mee

IMC Basis krijgt steun uit alle hoeken van de samenleving. Sinds de aller eerste les drijven wij op de inzet van vrijwilligers en op de financiële en inhoudelijke bijdrage van (private) partners. Wij verbinden zo een brede maatschappelijke coalitie van bedrijven, instellingen, onderwijs en individuen die graag bijdragen aan de toekomst van jongeren.

Gastdocent

Als gastdocent laat u jongeren ervaren wat het betekent om uw beroep uit te oefenen. De leerlingen voeren daarbij zoveel mogelijk werkzaamheden uit die kenmerkend zijn voor uw vakgebied. Bent of kent u een potentiele gastdocent neem dan contact op met de coördinator in uw buurt. Zijn/haar gegevens zijn te vinden onder locaties.

 

Partners

Door het onderwijs en de buitenwereld met elkaar in contact te brengen inspireert IMC Basis niet alleen de leerlingen, de leerkrachten en de gastdocenten, maar ook bedrijven en organisaties door hen te vragen hun competenties op een andere manier in te zetten. Partnerbedrijven en -organisaties krijgen een platform om leerlingen te enthousiasmeren voor hun vakgebied en onderneming. De medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij. Dat is goed voor hen én voor een bedrijf.

Om IMC Basis in de huidige fase mogelijk te maken is jaarlijks een vast bedrag per school nodig. We zijn hiervoor op zoek zijn naar (lokale) partijen die (ook) een financiële bijdrage willen leveren. Beoogde financiële partners zijn: service clubs, het bedrijfsleven, corporaties, gemeentes, schoolbesturen, fondsen en particulieren.

ANBI

Stichting IMC Weekendschool, waar IMC Basis onderdeel van is is door de belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling, de zogenaamde ANBI’s. Hierdoor zijn schenkingen aan IMC Basis fiscaal aftrekbaar.

 

Contact

Wilt u meer weten of in contact komen over sponsoring? Neem dan contact op met:

 

 

 


Jesje Schalm
(Zuid-Nederland)
jesje.schalm@imcbasis.nl
06-22373643

 

 

 


Anne Kinket
(Midden-/West-Nederland)
anne.kinket@imcbasis.nl
06-50247919

 

 

 


Mark de Vries
 (Noord-/Oost-Nederland)
mark.devries@imcbasis.nl
06-11907201

 

 

 

 

 

Partners van IMC Basis zijn: