020 – 280 17 00 EN

Impact IMC Basis

Impact IMC Basis

Hoe kunnen we weekendschoolonderwijs breder verspreiden opdat meer kinderen profiteren van de positieve effecten? Met deze vraag startte in 2014 IMC Basis. IMC Basis onderzoekt hoe we op lange termijn de weekendschool idealen duurzaam in het reguliere basisonderwijs kunnen integreren.

IMC Weekendschool
Rond het vijftienjarig jubileum is uitgebreid onderzoek gedaan naar IMC Weekendschool, waaruit bleek dat weekendschool kinderen meer kennis hebben over beroepen en beter kunnen zeggen waarom ze iets willen worden. Ze zijn ook zelfverzekerder; kunnen meer kwaliteiten van zichzelf benoemen en ze noemen zichzelf minder vaak dom. Lees de samenvatting van dit onderzoek of een artikel erover in NRC Handelsblad.

Strategy& (PwC)
Consultancy bureau Strategy& (PwC) doet effect onderzoek naar IMC Basis. “In de praktijk bleek,” vertelt Rayhaneh Farhoudi, manager bij Strategy&, “dat het initiële effect van het IMC Basis programma breder is dan verwacht. Het blijkt niet alleen positieve effecten te hebben op de leerlingen en de gastdocenten maar ook op de leraren en de school als geheel. De leraren krijgen de mogelijkheid om leerlingen, en hun talenten, op een andere manier te benaderen en worden geïnspireerd om mee te innoveren. De scholen worden in de gelegenheid gesteld om de maatschappij binnen de muren te halen en sterker verankerd te raken in de lokale gemeenschap.” Na de eerste positieve evaluatie, zijn lessen getrokken en zijn de vervolgstappen gedefinieerd om het programma op gestructureerde wijze verder te brengen.

Nationale Wetenschapsagenda
‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ is een van de programma’s waarmee de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) onderzoek faciliteert naar de effecten van buitenschools leren. IMC Basis is onderwerp van dit onderzoek, dat de komende vier jaar zal worden uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.

Onderwijskundige Rochelle Helms zal de komende jaren promotieonderzoek doen naar de effecten van een interventie van IMC Basis onderwijs op leerlingen. ‘IMC Basis leent zich bij uitstek voor dit vraagstuk vanwege de goede operationele condities’, zegt Helms. Dankzij IMC Basis, is er namelijk de mogelijkheid om de scores van de participerende scholieren te vergelijken met die van scholieren van vergelijkbare scholen en buurten waar IMC Basis niet wordt aangeboden. ‘Een vergelijkbaar onderzoek op deze manier is zelfs internationaal nog nooit uitgevoerd. In die zin is het echt baanbrekend’, aldus Helms.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de hand van een vragenlijsten over motivatie, sociaal-emotionele intelligentie en het zelfbeeld van de jongeren. Maar ook zal er gekeken worden de interesse en kennis van beroepen, en schoolprestaties, zoals cito-scores. ‘Met andere woorden: is IMC Basis onderwijs óók goed voor de cognitieve ontwikkeling?’, wil Helms weten.

Naast de Uva en de HvA zijn ook de RUG (Groningen), RUL (Leiden) en HvR (Hogeschool van Rotterdam) bij het onderzoek betrokken. De keuze voor dit onderzoeksprogramma, waarvoor een startsubsidie van ongeveer 2,5 miljoen euro is gereserveerd, onderstreept ook hoezeer de overheid het belang ziet van de ontwikkelingen op het gebied van niet-regulier onderwijs, zoals IMC Basis. ‘Dit onderzoek kan van groot belang zijn’, zegt Helms.

 

 

 

 

 

Partners van IMC Basis zijn:

 

 

Bekijk hier de introductiefilm over IMC Basis

Blijf verbonden

Sponsors