020 – 280 17 00 EN

Uitbreiding

Doelgroep

IMC Basis richt zich in eerste instantie op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is; dit betekent dat het programma vooralsnog aangeboden zal worden in wijken en op scholen van middelgrote gemeenten waar het berekende leerlingengewicht het hoogst is. Het opleidingsniveau, oftewel de hoogst genoten opleiding van één of beide ouders, bepaalt het gewicht dat de school toekent aan een leerling.

Leerlingen met een hoog leerlinggewicht hebben veelal een beperkter beeld van beroepenvelden, weinig rolmodellen in hun directe omgeving en een kleiner aanbod aan activiteiten om hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen.

 

Ontwikkeling IMC Basis

Na een gedegen vooronderzoek heeft er van 2014-2016 op vier locaties een pilot gedraaid. De pilot is geëvalueerd en onderzocht door Stategy&. Naar aanleiding van de goede resultaten en bevindingen is de vervolgstrategie gedefinieerd. In 2018 is opgeschaald naar 16 locaties.

De komende drie schooljaren zal er worden opgeschaald naar 50 locaties zodat grootschalig wetenschappelijk onderzoek mogelijk is. Tevens zal worden nagedacht hoe een systeemverandering er uit kan zien. Want wij geloven dat IMC Basis op elke Nederlandse basisschool een plek zou moeten hebben.

IMC Basis wordt aanbevolen door ambtenaren en bewindslieden van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Onderwijsinspectie.

 

Scholen

Wij zijn op zoek naar basisscholen die open staan om het onderwijs te vernieuwen en leerlingen iets anders te bieden. Samen kijken we naar een goede invulling en mogelijkheden. Vakken en inhoud worden in overleg afgestemd op de omgeving en het programma van de school. Juist met raakvlakken in de rest van de lesweek is de impact het grootst.

 

Contact

Wilt u meer weten of wilt u bijdrage aan de groei van IMC Basis? Neem dan contact op met projectleider Gemma Beij via:

 

Gemma Beij
gemma.beij@imcbasis.nl
06-29554041

 

 

 

 

 

Partners van IMC Basis zijn: