fbpx
020 – 280 17 00 EN

IMC Weekendschool onderwerp van onderzoek van de Nationale Wetenschapsagenda

21-02-2018

‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ is een van de programma’s waarmee de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) onderzoek faciliteert naar de effecten van buitenschools leren. IMC Weekendschool is onderwerp van dit onderzoek, dat de komende vier jaar zal worden uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.  Op 19 februari werd het officiële startschot gegeven voor de gezamenlijke programma’s van de NWA.

De NWA is een overheidsplatform dat zich ten doel stelt om met behulp van kennisinstellingen (zoals universiteiten) vragen vanuit de Nederlandse samenleving te beantwoorden. Zoals de vraag waarom verschillende vormen van ‘buitenschools leren’ de afgelopen jaren zo’n hoge vlucht hebben genomen, maar ook wat de opkomst van dit buitenschools leren betekent voor de kansen(on)gelijkheid in het onderwijs, en daarmee de ontwikkeling(skansen) voor jongeren.

Verrijkend
Onder de noemer ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ zullen onderzoekers van een aantal Nederlandse universiteiten de krachten bundelen om het gehele landschap van buitenschools leren in kaart te brengen. Want buitenschools leren is een breed begrip, wat betrekking heeft op zowel ondersteunend onderwijs, zoals bijvoorbeeld bijlesinstituten, maar ook op initiatieven die als ‘verrijkend’ gelden, zoals het onderwijsprogramma van IMC Weekendschool.

Met IMC Basis wordt het weekendschool onderwijs aangeboden op basisscholen onder schooltijd

Promotieonderzoek
Onderwijskundige Rochelle Helms zal binnen dit programma de komende jaren promotieonderzoek doen naar de effecten van een interventie van weekendschool onderwijs op leerlingen. ‘De weekendschool leent zich bij uitstek voor dit vraagstuk vanwege de goede operationele condities’, zegt Helms. Dankzij IMC Basis, het onderwijsprogramma van de weekendschool voor basisscholen, is er namelijk de mogelijkheid om de scores van de participerende scholieren te vergelijken met die van scholieren van vergelijkbare scholen en buurten waar IMC Basis niet wordt aangeboden. ‘Een vergelijkbaar onderzoek op deze manier is zelfs internationaal nog nooit uitgevoerd. In die zin is het echt baanbrekend’, aldus Helms.

Cito-scores
Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de hand van een vragenlijsten over motivatie, sociaal-emotionele intelligentie en het zelfbeeld van de jongeren. Maar ook zal er gekeken worden de interesse en kennis van beroepen, en schoolprestaties, zoals cito-scores. ‘Met andere woorden: is weekendschool onderwijs óók goed voor de cognitieve ontwikkeling?’, wil Helms weten.

‘Groot Belang’
Naast de Uva en de HvA zijn ook de RUG (Groningen), RUL (Leiden) en HvR (Hogeschool van Rotterdam) bij het onderzoek betrokken. De keuze voor dit onderzoeksprogramma, waarvoor een startsubsidie van ongeveer 2,5 miljoen euro is gereserveerd, onderstreept ook hoezeer de overheid het belang ziet van de ontwikkelingen op het gebied van niet-regulier onderwijs, zoals de weekendschool. ‘Dit onderzoek kan van groot belang zijn’, zegt Helms. ‘Als weekendschool onderwijs effect heeft, dan weten we dat we veel meer moeten investeren in talentontwikkeling en kennismaken met beroepen.’

Op 19 februari j.l. kwamen alle onderzoekers van de route ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ bijeen in Leiden voor het startschot van het programma.