fbpx
020 – 280 17 00 EN

IMC Weekendschool ontvangt van VSBfonds forse financiële bijdrage

12-07-2023

VSBfonds doneert in de komende drie schooljaren fors aan IMC Weekendschool voor het basisonderwijs. IMC Weekendschool kan hiermee investeren in een substantiële kwaliteitsimpuls van het programma op basisscholen voor kinderen in groep 7 en 8 en het programma uitbreiden naar andere scholen.

IMC Weekendschool voor het basisonderwijs

De weekendschoolmethode vult het reguliere onderwijs aan, al 25 jaar. Op basisscholen krijgen leerlingen in groep 7 en 8 twee jaar lang les – onder schooltijd – van bevlogen vakexperts om de wereld en zichzelf te leren kennen – en vele levensvaardigheden te oefenen. In het schooljaar 2022-2023 versterkte de weekendschoolmethode op 39 locaties het reguliere onderwijs. Heleen Terwijn, oprichter en directeur van IMC Weekendschool: “Onze methode is een nodige aanvulling op het reguliere programma. Wat wij veel zien is dat leerkrachten datgene wat de kinderen tijdens onze lessen leren, meenemen in het programma gedurende de rest van de schoolweek.” Het is de ambitie om het succes van het weekendschoolonderwijs op basisscholen nu verder te gaan verankeren; een grotere groep voorbeeldscholen te gaan formeren en zo verdere verspreiding van de weekendschoolmethode binnen het reguliere onderwijs mogelijk te maken. “Wij zijn het VSBfonds enorm dankbaar voor deze donatie, die een enorme steun is voor het kunnen realiseren van deze ambitie”, vult Terwijn aan.

Bijdrage VSBfonds: meer kinderen willen en kúnnen meedoen

VSBfonds richt zich van oudsher op de ontwikkeling van mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. IMC Weekendschool ontving 23 jaar geleden dan ook een eerste donatie van VSBfonds, omdat het fonds vertrouwen had in de vernieuwende aanpak. Bernt Schneiders, directeur VSBfonds: “IMC Weekendschool werkt op plekken in ons land waar het het hardst nodig is om kinderen een positieve toekomst voor zichzelf te laten zien. Het geeft ze meer zelfvertrouwen en motiveert ze om een eigen plek in samenleving te vinden en mee te doen.” Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat deze aanpak aantoonbare positieve effecten heeft op het zelfbewustzijn van kinderen en hen van achterstand op een voorsprong zet.

 

Over IMC Weekendschool

Sinds 1998 verzorgt IMC Weekendschool een unieke lesmethode die een aanvulling is op het reguliere onderwijs. Op 61 locaties, in 154 klassen, volgen ruim 3.300 leerlingen per week één van de programma’s van IMC Weekendschool; op weekendscholen, basisscholen en nieuwkomersscholen. Dankzij een groot netwerk van bevlogen gastdocenten, alumni, (oud-)medewerkers, vrijwilligers, leerkrachten, bedrijven, fondsen, particulieren, gemeentes en scholen laat IMC Weekendschool het potentieel van kinderen tot bloei komen. IMC Weekendschool heeft een alumninetwerk met bijna 4.000 oud-leerlingen, die op velerlei wijze actief en betrokken blijven bij IMC Weekendschool. Samen maken we toekomst.

 

Over VSBfonds

VSBfonds heeft een sociale, inclusieve en creatieve samenleving voor ogen. Een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden, ideeën en culturen elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en met elkaar verbonden zijn. Waarin iedereen eerlijke kansen krijgt om vooruit te komen in het leven en er ook voor een ander te kunnen zijn. Daarom ondersteunt het fonds sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven. En stelt internationale studiebeurzen beschikbaar voor maatschappelijk betrokken studenten. Het fonds stimuleert en faciliteert leerprocessen en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe netwerken. Samenwerken, samen leren, elkaar inspireren en het versterken van elkaars kracht, dat is waar het fonds in gelooft. Zodat iedereen mee kan doen.