fbpx
020 – 280 17 00 EN

Missie en visie

Missie

IMC Basis bereidt leerlingen voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vakexperts/gastdocenten (vrijwilligers) verruimen het blikveld van de leerlingen, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en talenten en stimuleren hen om lef te hebben en hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot dertien jaar worden de leerlingen voorbereid om later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes te kunnen maken.

 

Dit bereikt IMC Basis door het versterken van:

Het verbreden van toekomstperspectieven – Leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan ze goed geïnformeerd en met een open blik in het leven.

Het vergroten van zelfvertrouwen – Leerlingen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de samenwerking met bevlogen vakexperts. Bekrachtiging, aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan een sterker zelfvertrouwen.

Het versterken van verbondenheid met de samenleving – Leerlingen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Het ontwikkelen van levensvaardigheden – Leerlingen doen tijdens IMC Basis niet alleen kennis op, ze maken ook een ontwikkeling door op het gebied van zelfkennis, 21 eeuwse vaardigheden en burgerschap. Zo ontwikkelen ze vaardigheden die hen als professional en als actief burger verder brengen, zowel nu als in de toekomst.

 

Visie

IMC Basis stelt zich ten doel dat alle leerlingen, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd een maatschappelijke rol kunnen innemen. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen. Als ze hiertoe de kans krijgen, leren ze spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten in hun leven op kunnen teruggrijpen, bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen. IMC Basis kenmerkt zich dan ook door ervaren in plaats van ‘leren over’.

 

 

 
 
 

Partners van IMC Basis zijn:

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren