fbpx
020 – 280 17 00 EN

Onderzoek

Onderzoek

Om aan te kunnen tonen hoe onze idealen op lange termijn duurzaam geïntegreerd kunnen worden in het reguliere onderwijs is onderzoek van grote waarde.

Consultancybureau Strategy& (onderdeel van PWC), Sinzer (adviesbureau gespecialiseerd in impact metingen), de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam (onderzoeksgroep van prof. Ruben Fukkink) hebben zich voor de lange termijn verbonden aan effect- en impactonderzoeken naar IMC Basis.

Uit de eerste metingen blijkt dat IMC Basis grote positieve effecten heeft op de leerkrachten, directies en besturen van de deelnemende scholen, als ook op ouders, leerlingen, gastdocenten en omgeving. Tussen 2018 en 2022 vindt er door de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam een effectonderzoek plaats naar IMC Basis, dat wordt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda.


Effecten IMC Basis Pilot
(Strategy& 2015)

Leerlingen

 • Leerlingen krijgen inzicht in werkvelden, beroepen, mogelijkheden en hun talenten.
 • Leerlingen worden enthousiast over school, de beroepen en krijgen meer zelfvertrouwen
 • Leerlingen stellen meer vragen en ontwikkelen een onderzoekende houding.

Docenten

 • Mogelijkheid om leerlingen anders te benaderen en zichzelf anders te presenteren
 • Leraren krijgen meer ruimte voor creativiteit in onderwijzen

Onderwijs

 • Op een andere, creatieve manier worden vele onderwijsdoelen behaald
 • Ervaren docenten zien kansen om lesuren optimaal in te richten

School en buurt

 • Betrokkenheid van lokale gemeenschap zorgt voor verankering van de school in de directe omgeving.
 • Programma zorgt voor nieuwe positieve energie in de school.

 

Effecten van IMC Weekendschool op zelfvertrouwen, toekomstperspectieven en sociale verbondenheid.
(IMC Weekendschool 2013)

 • Vergelijkend onderzoek heeft onder andere laten zien dat weekendschool leerlingen na drie jaar méér algemene kennis, zelfvertrouwen en motivatie hebben dan hun klasgenoten van de basisschool.
 • Weekendschool alumni staan gemotiveerder in het leven dan controlegroepen en vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

www.imcweekendschool.nl/effectonderzoek2013

 

 

Lange termijn effecten weekendschoolonderwijs
(Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Brussel en IMC Weekendschool 2016)

 • Weekendschool heeft daadwerkelijk praktisch invloed op het zelfvertrouwen, toekomstperspectieven, motivatie en doorzettingsvermogen.
 • Deelname aan de weekendschool wordt niet zomaar positief beoordeeld, als leuk tijdverdrijf bijvoorbeeld, maar als vormend en levensbepalend.

www.imcweekendschool.nl/alumnionderzoek2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners van IMC Basis zijn:

IMC Basis | Betrokkenen aan het woord

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren