fbpx
020 – 280 17 00 EN

Interview: Nieuwe programmamanager IMC Basis Sanjai Bissumbhar

11-02-2021

‘Programma is na start-up klaar voor scale-up’

Sanjai Bissumbhar is de nieuwe programmamanager IMC Basis bij Stichting IMC Weekendschool. ‘Mijn persoonlijke geschiedenis is verweven met het waarom van de stichting, want het had met mij ook heel anders kunnen lopen. Ik was destijds een model kandidaat voor het weekendschoolonderwijs.’ Een gesprek over hoe zijn persoonlijke geschiedenis bijna logischerwijs moest leiden tot programmamanager IMC Basis bij Stichting IMC Weekendschool en hoe hij de onderwijsfilosofie via dit programma verder wil integreren in het basisonderwijs. “IMC Basis groeit nu van start-up door naar de scale-up-fase.’

Hij (47 jaar) is de jongste uit een Surinaams-Hindoestaans gezin met negen kinderen. Geboren in Paramaribo besluiten zijn ouders als hij negen maanden oud is te verhuizen naar Nederland. Zijn jeugd is niet eenvoudig met negen kinderen en ouders die in Nederland zoals hij zelf zegt ‘onderaan de ladder moesten beginnen.’ Met het zwaar verdiende geld wordt een huis gekocht en ‘we werden gedrild om rete-je-best-te-doen-op-school en bescheiden te blijven.’ Hij was de beste van zijn klas en bij zijn Cito-toets had hij slechts vier fouten. Toch kreeg hij een MAVO-advies. Dankzij doorzetten van broers en zussen begon hij op een HAVO/VWO-school. ‘Ik doorliep het VWO met twee vingers in de neus.’ Dankzij ‘mentor’ Van der Weide koos hij voor de Hotelschool Bedrijfskunde in Den Haag. ‘Formeel waren er nog geen mentoren, maar die man gaf aandacht, vertrouwen en zette mij op het juiste spoor.’

Spotlight opeisen

Naar de Hotelschool betekende ook het huis uit. Op kamers ontdekte hij dat zijn eigen bescheidenheid hem soms in de weg zat. Hij leerde zijn mening te geven, door te vragen. ‘Ik moest zo af en toe gewoon de spotlight opeisen en dat was nieuw voor mij. In Den Haag kwam ik los van mijn beschermende thuis. Terwijl ik mij altijd bewust bleef hoe belangrijk, vanuit mijn achtergrond, die familieband is en blijft.’ Na zijn afstuderen bekleedt hij talloze functies. ‘Ik groeide snel, ik had een enorme drive, men zag ook mijn leiderschapskwaliteiten en….. ik wilde altijd winnen.’

Completer mens

Vooral dat laatste was een enorme drive. ‘Anderen zagen het, ik was mij er nog niet echt van bewust. Dat gebeurde tijdens persoonlijke leiderschapstrainingen waarin ik werd gevraagd naar binnen te gaan, mijn drijfveren te ontdekken. En ik moet toegeven dat ik daar besefte dat ik wellicht niet altijd even aardig kon overkomen door die winnaarsmentaliteit. De trainingen van Caroline Wortelboer deden pijn maar ik leerde mij open te stellen naar anderen, kwetsbaarheid te tonen. Ik werd completer en dat werd ook gezien.’ Hij behaalt zijn MBA en ontdekt zijn passie voor onderwijsvernieuwing. Hij wordt coach van kinderen uit groep 8 die begeleiding nodig hebben bij de overgang van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. ‘En ik was al eens gastdocent bij het programma IMC Basis op basisschool De Caleidoscoop.’ Om lachend te vervolgen, ‘en nu mag ik dan betaald een bijdrage leveren aan gelijke kansen voor alle kinderen.’

IMC Basis: van start-up naar scale-up

Want dat ziet hij als zijn grote doel de komende jaren. ‘Waar we naar toe willen is zorgen dat ieder kind de kans krijgt mede door ons weekendschool onderwijs zijn ontwikkeling zelf ter hand te nemen. Daarvoor is destijds mede op verzoek van het onderwijsveld ons programma IMC Basis ontstaan waarmee we wekelijks drie uur tijdens de schooldagen en geïntegreerd in het curriculum van de school leerlingen van groep 7 en 8 laten optrekken met geïnspireerde professionals. En het werkt. Want de gesprekken die ik voer met leerkrachten en directies zijn zeer positief. De vraag is: Hoe nu verder? IMC Basis is in vijf jaar tijd als een komeet gegroeid van 0 naar 37 locaties en we willen in korte tijd verder groeien naar 50. Eigenlijk is IMC Basis de fase van start-up ontgroeid en groeien we nu naar de scale-up fase. Hoe schalen we op en bouwen we tegelijkertijd goede waarborgen in voor de kwaliteit van ons programma? Daarbij gaat het dan om aandacht voor de rol en plek van onze coördinatoren bij de basisscholen, voldoende tijd voor training en de ontwikkeling van het curriculum, en het versterken van de relatie met de leerkrachten en directies van de scholen. Tegelijkertijd zijn we bezig om verder te kijken dan die 50 locaties. Wat wordt ons model voor de toekomst? Hoe groeien we straks naar 250 of 500 locaties? Daar hebben we al goed zicht op en daarover zijn we in gesprek met het onderwijsveld, gemeenten, De Gelijke Kansen Alliantie en het Ministerie van Onderwijs. Het aanstaande IMC Basis werkdiner (klik hier voor het verslag van dit werkdiner dat plaatsvond op 9 februari jongstleden) zal juist over dit onderwerp gaan omdat ik geloof dat iedereen de overtuiging heeft dat IMC Basis nodig is – niet alleen door de actualiteit van nu maar ook voor de toekomstige inrichting van het onderwijs. Intensieve samenwerking met het onderwijsveld maakt IMC Basis alleen maar sterker.

Essentie

En laat ik het tot slot terugbrengen tot de essentie: Wanneer een kind in Drachten les krijgt van een rechtbanktekenaar en zijn of haar verhalen hoort… Dat het niet alleen maar tekenen is, maar dat een rechtbanktekenaar ook te maken krijgt met strijd, dilemma’s en emoties, dan gaan kinderen vragen stellen die dieper gaan. En als na zo’n les kinderen in het weekend met hun ouders praten over wat ze hebben meegemaakt en misschien wel zijn geïnspireerd om verder te willen in tekenen of juist rechter willen worden of gevangenbewaarder, dan is hun motivatie gegroeid, kan zelfvertrouwen groeien en de wil om door te zetten op zware momenten net even de goede kant opslaan. Dat is voor mij de kern. En ik zie dat het werkt.’

Sanjai is getrouwd en heeft drie dochters