fbpx
020 – 280 17 00 EN

Wat is eigenlijk licht?

21-11-2016

Wat is licht? Een vraag die simpel klinkt, maar waarover veel te vertellen valt, zo bleek tijdens het vak Natuurkunde, dat de afgelopen weken in Tilburg werd gegeven, in samenwerking met Philips Lighting.

‘Meneer, mag ik de prisma houden? Ik wil thuis laten zien dat wit licht eigenlijk uit een regenboog bestaat.’ Derdejaars leerlingen uit Tilburg doken drie zondagen lang in de wondere wereld van het licht, duurzame verlichting om precies te zijn. Tijdens de eerste twee lessen, op onze leslocatie op de Tilburg University, ontdekten ze aan de hand van verschillende experimenten en met mooie materialen, waar wit licht uit bestaat, wat warm licht is en hoe licht gemaakt wordt. Niet onbelangrijk: hoe kies je een verantwoorde (duurzame) lamp in de supermarkt? Die vraag werd beantwoorde tijdens een presentatie aan mede-leerlingen en de gastdocenten van de Philips Lighting.

leerling2

Lichttechnologie
De tweede les stond in het teken van het toepassen van licht. Samen met een team van medewerkers en gastdocenten van Philips en een aantal alumni, gingen de leerlingen aan de slag met een business case, die betrekking had op de eigen omgeving van leerling. De plannen die ze formuleerden voor bijvoorbeeld lichttechnologie ‘op weg naar school’ of ‘na school thuis’ zagen er zeer professioneel uit. De docenten waren dan ook onder de indruk. ‘Weekendschool leerlingen kwamen binnen een uur tijd met ideeën voor lichttechnologie, waar wij bij Philips maanden over doen,’ aldus gastdocent Bram Visser.

Als afsluiter van het vak bezochten de leerlingen het Philips Museum in Eindhoven, waar ze de geschiedenis en de ontwikkeling van de ‘gloeilampenfabriek’ konden zien en ervaren. Via een iPad-tour gingen de leerlingen in kleine groepjes op zoek naar de techniek achter de innovaties van Philips. Daarnaast mochten ze het museum in om bijvoorbeeld tv te kijken zoals ze dat decennia terug deden in de compleet nagebouwde huiskamers uit die tijd, en om de rol van moderne technologie in de toekomst te ervaren, bij de tentoonstelling ‘Innovation and you’. ‘Ik ben wel blij dat Philips zich zo heeft ontwikkeld, voetbal kijken op zo’n klein zwart-wit scherm lijkt me niet veel aan,’ vond Jaylon.

Technische beroepen gastdocent1
‘Door te laten zien en ontdekken wat er allemaal met licht mogelijk is, hopen wij deze jongeren te stimuleren en te helpen om hun toekomstperspectief te vergroten,’ zei Frank van der Vloed, directeur Philips Lighting Benelux, die zelf als enthousiast begeleider meedeed met de les. Ook weekendschool directeur Marion Weijman is verheugd over de nieuwe samenwerking met Philips Lighting. ‘We zijn zeer trots op dit nieuwe partnership met Philips Lighting en de betrokkenheid van de medewerkers. Dankzij de vrijwillige gastdocenten van Philips Lighting krijgen onze leerlingen een goede introductie in de natuurkunde en een mooi beeld van de technische beroepen van de toekomst’.

Bekijk hier de foto- en video-impressie van het vak Lighting: