fbpx
020 – 280 17 00 EN

Jaarverslag 2019-2020 Stichting IMC Weekendschool

18-12-2020

 

Afgelopen jaar begon als een jaar waarin live-onderwijs de normaalste zaak van de wereld was. Gaandeweg het schooljaar veranderde wat normaal was in het ‘nieuwe normaal.’ 2019-2020 kleurde door de coronacrisis en dat is zichtbaar in de verhalen in ons jaarverslag 2019-2020. Tegelijkertijd wist Stichting IMC Weekendschool ook dit jaar het solide financiële fundament onder haar werk vast te houden. Met dank aan onze partners, vrienden en niet te vergeten de vrijwillige inzet van zoveel mensen. Onze leerlingen hebben gevoeld dat we er, onder deze niet-normale omstandigheden, voor hen waren. En dat is harder nodig dan ooit. Of zoals onze operationeel directeur Marion Idema-Weijman het zegt in een interview in ons jaarverslag:

‘Kansenongelijkheid in het onderwijs is een groot en aanhoudend probleem. Ondanks de inspanningen die basisscholen verrichten, wordt door de coronacrisis de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot en is het nog zichtbaarder geworden. De impact op jongeren in de armste wijken van Nederland is groot. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak en investeringen om dat tegen te gaan. Wij pleiten er al 22 jaar voor dat aandacht voor de meest kwetsbare jongeren op jonge leeftijd cruciaal is. Vanuit de overheid en het onderwijs is nu veel aandacht voor aanvullend onderwijs op vrijwillige basis. Wij hebben de expertise en de ambitie om nog meer jongeren te bereiken. Met ons IMC Basis-programma hebben we hier ook een pasklaar antwoord op. Wij hopen dat, juist nu, nog meer partners, fondsen en lokale overheden instappen en samen met ons investeren in participatie van álle jongeren, ongeacht hun schoolniveau of afkomst.’

Lees het volledige interview met Marion Idema-Weijman in ons jaarverslag 2019-2020