fbpx
020 – 280 17 00 EN

“Kunnen we de bankjes een andere kleur geven?”

20-03-2020

De Riebeecktuin, de vijver en de straten rond basisschool De Dubbeldekker zijn woensdag 11 maart helemaal opgefrist. Gekleurde cijfers 30 op de straat, een schone vijver, een fleurig rood bankje, schone straten en nieuwe beplanting bij de parkeervakken en voor de school. En als kers op de taart: een mooie bijenkast waar metselbijen kunnen nestelen.

Leerlingen van groep 7 en 8 hebben met de IMC Basislessen de wijk rond de school onderzocht met medewerking van diverse organisaties en vrijwilligers die te maken hebben met het groen, beheer en onderhoud en educatie in de wijk. SBS Tomingroep, Urban Farming 035, een vrijwilliger die altijd zwerfafval in de wijk opruimt en Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. Ook kwam een boswachter van het Goois Natuurreservaat in de klas en hebben de leerlingen uilenballen uitgeplozen.

“Kunnen we de bankjes een andere kleur geven? Dan zie je ze beter”. Naar aanleiding van hun onderzoek hebben de kinderen een van de bankjes voorzien van mooie rode planken. Ook vonden zij dat er weinig verschillende bomen en planten in de wijk groeien. Ze hebben daarom bijenstruikjes geplant bij de school, appelboompjes bij de peuterspeelzaal en extra plantjes bij de parkeervakken voor de school. Met behulp van een mal hebben ze overal 30 op de straat gekrijt, want: “De auto’s rijden hier altijd veel te hard”. In de Riebeecktuin hebben de kinderen samen met Urban Farming 035 onkruid gewied en schoongemaakt bij de moestuinbakken. En in de straten zijn wel vier zakken zwerfvuil opgehaald. De mensen van SBS hebben de kinderen enorm geholpen en ze hebben er veel van geleerd! Zoals meerijden in de veegwagen, zand opvegen dat niet in het riool mag komen en werken met gereedschap.

Wethouder Jan Kastje kwam ook een kijkje nemen en sprak de kinderen toe in de pauze. Als verrassing kreeg de school van IVN Gooi een mooie metselbijenkast, die de kinderen zelf aan een stevige paal voor de school hebben geplaatst. Bijen zijn belangrijk voor de natuur en het bestuiven van bloemen, ook in de wijk, en hopelijk zullen de bijen de kast weten te vinden. De kinderen hebben er in ieder geval alles aan gedaan!

foto’s: Margot Brakel Fotografie, St. Omgevingseducatie

www.omgevingseducatie.nl