fbpx
020 – 280 17 00 EN

Kunst zit in je hoofd!

09-04-2013
Afgelopen zondag zijn zowel de eerste- als de tweedejaars begonnen met een kunstvak.

De eerstejaars hadden de eerste les van het vak Podiumkunsten en bekeken in de open lucht een theater/dans/freerunning voorstelling van drie dansers en een acteur. We liepen met hen mee door de binnenstad van Utrecht, vanaf de Neude naar het Domplein. Het was echt sensationeel om mee te maken! De dansers maakten gebruik van de hele ruimte en klommen overal op en in. Ook konden de leerlingen en de andere bezoekers gewoon meedoen, dat was natuurlijk helemaal geweldig! Na afloop hebben de leerlingen vragen gesteld aan de dansers over hun werk en de voorstelling en kregen ze ook handtekeningen.
Het was een bijzondere ervaring!

 De tweedejaars
zijn afgelopen zondag begonnen met het vak Beeldende Kunst. Voordat ze de komende weken zelf met kunst aan de slag gaan, bezochten ze deze eerste les het Centraal Museum en Galerie Jaap Sleper. In het museum kregen de leerlingen een rondleiding van Robin en Evelien, die vertelden over de verschillende exposities. Afsluitend tekenden ze twee kunstwerken: ‘het meisje met ranonkels’ en een eigen ‘ladenkast‘. Zo gaven de tweedejaars hun eigen draai aan de twee werken. Tijdens deze opdracht ontdekten de kinderen dat er verschillende interpretaties zijn van kunst. Of zoals een leerling het zei: “dus kunst zit vooral in je hoofd!'”.

Bij de galerie deden de leerlingen een speurtocht langs de verschillende kunstwerken die daar hingen. Daar hoorden ook opdrachten bij, zoals het maken van een verhaal over een kunstwerk dat uit 20 tekeningen bestond. Door aan elke tekening een woord te koppelen, konden ze het verhaal maken. Dit is een van de ‘kunstverhalen’:
“Een droog hoofd hebben cowboys meestal niet. Ze hebben een strak hoofd en een sexy glimlach. Een halfnaakte voetballer vinden ze even leuk als een vieze rokende detective. Raar he
?”