fbpx
020 – 280 17 00 EN

Laatste update coronavirus stichting IMC Weekendschool: gefaseerd opstarten

24-04-2020

Update 24 april 2020

Beste ouder,

De regering heeft afgelopen dinsdag 21 april aangegeven dat de basisscholen langzaam het fysieke onderwijs kunnen opstarten. Dit betekent dat de onderwijsprogramma’s van stichting IMC Weekendschool ook weer langzaam naar hun vertrouwde vorm terug kunnen keren. Vanzelfsprekend betekent gefaseerd weer opengaan in coronatijd dat de veiligheid voor de kinderen, onze coördinatoren, de gastdocenten en u als ouders op de eerste plaats staat. Elke locatie treft hiervoor maatregelen die passen bij de situatie op hun school.

Hieronder leest u puntsgewijs de belangrijkste zaken die we u nu kunnen meedelen. We zullen vaak per vestiging maatwerk bieden waarover u door de coördinator van uw vestiging nader wordt geïnformeerd. Op hoofdlijnen gaan we als volgt de komende periode invullen:

Programma IMC Alumni

Dit programma zal nog niet gefaseerd opstarten omdat dit zich richt op jongeren van het voortgezet en hoger onderwijs. Daarvoor blijven de maatregelen zoals ze zijn. Kortom alle online initiatieven zoals Alumni Café of de digitale bijeenkomsten van de connecties gaan onverminderd door.

Programma’s IMC Basis en IMC on Tour

IMC Basis en IMC on Tour volgen de reguliere scholen waar zij aan verbonden zijn en beginnen dus vanaf 11 mei. Maatwerk per vestiging staat centraal en alles gebeurt in overleg met de schooldirectie.

Programma IMC Weekendschool

  • De 10 IMC Weekendschool vestigingen starten op 17 en 24 mei. Twee zondagen achter elkaar. Het zullen vooralsnog klassendagen zonder gastdocenten zijn.
  • Diploma-uitreikingen vinden voor de zomer plaats, op 7 juni. We werken aan creatieve oplossingen voor de anderhalve meter uitreiking met niet teveel aanwezigen en toch een feestelijk karakter, zodat kinderen een mooie afsluiting krijgen.
  • Weekendschool lessen zijn iedere week (dus niet om de week voor de ene en de andere groep). Hoe we dit precies gaan invullen is maatwerk per vestiging. Daarover krijgt u informatie van uw vestigingscoördinator.
  • Groepsgrootte: er zijn geen harde voorschriften over de groepsgrootte. Op de vestigingen geldt dat het totaal aantal kinderen sowieso onder de honderd blijft dus alle klassen kunnen in principe tegelijk op een vestiging aanwezig zijn. Hoe we dit gaan invullen hangt af van de locatie, het aantal leerlingen, beschikbare ruimtes etc. Kortom per vestiging krijgt dit verder invulling en u zult hierover nader worden geïnformeerd.
  • Rond 24 mei is het Suikerfeest: leerlingen die naar de weekendschool kunnen komen, zijn uiteraard van harte welkom. Er wordt dan zeker een programma aangeboden.
  • Vanzelfsprekend volgen wij de landelijke voorschriften van het RIVM zoals de anderhalve meter samenleving en de hygiënevoorschriften.

We zijn heel blij dat we uw kinderen weer op onze scholen kunnen ontvangen. Als er iets is wat we van deze tijd hebben geleerd is hoe belangrijk het voor onze jongeren is om samen te werken en samen te leren van inspirerende gastdocenten. En hoe belangrijk het contact tussen onze coördinatoren en de leerlingen is. We verheugen ons er dan ook op om de kinderen vanaf 11 en 17 mei weer te begroeten.

Enkele algemene vragen en antwoorden

Klik hier (Posters_PO_DEF_002) voor een overzicht om te zien wat vanuit de overheid wordt geadviseerd aan algemene maatregelen

Er is een handige site van de overheid met vragen en antwoorden onder andere voor ouders: klik hier voor de link

Drie vragen en antwoorden die goed zijn om te weten:

Brengen en halen naar de school, hoe moet dat?

Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school te brengen. Het is een goed idee om achter elkaar te fietsen. Eén fietslengte is namelijk precies 1,5 meter. Ook bij het stoplicht kun je het beste achter elkaar blijven staan. De school maakt regels over waar de ouders wel en niet mogen komen: wel of niet in de school, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar je je kind afzet en weer ophaalt bij de school. Houd je goed aan die regels. En bewaar de afstand van 1,5 meter tussen jou en andere kinderen en ouders.

Mag mijn kind naar school als er iemand in ons gezin ziek is?

Nee, als één van de gezinsleden of andere mensen met wie je een huishouden deelt ziek is, moet iedereen zoveel mogelijk binnen blijven. Onder ziek zijn verstaan we: hoesten of niezen of keelpijn of benauwdheid of koorts. De gezinsleden zonder klachten mogen alleen naar buiten voor de hoognodige dingen, zoals boodschappen doen. Als iemand thuis meer dan 38 graden koorts heeft, moet iedereen binnen blijven. Vraag een ander om boodschappen te doen of de hond uit te laten. Je kind mag weer naar school als iedereen in het gezin/huishouden minimaal 24 uur zonder klachten is. Overleg met school of online onderwijs in deze periode mogelijk en wenselijk is.

Mijn kind snottert, maar heeft geen koorts. Mag hij naar school?

Nee, kinderen met klachten moeten thuisblijven. Klachten zijn: hoesten of niezen of keelpijn of benauwdheid of koorts. Je kind mag weer naar school als hij of andere gezinsleden 24 uur geen klachten meer hebben. Neem zo vroeg mogelijk contact met school op om te bekijken of online onderwijs in deze periode nog wel kan.

Update maart 2020,

Beste ouders,

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet net besloten om alsnog de scholen te sluiten. Naast de IMC Weekendscholen zullen ook de lessen van de programma’s IMC Basis en IMC on Tour niet doorgaan.

Zie hieronder voor alle eerder verschenen berichten.

Update Coronavirus IMC Weekendschool

 

Laatste nieuws Coronavirus