fbpx
020 – 280 17 00 EN

Laatste update coronavirus stichting IMC Weekendschool: Maatregelen rond ons onderwijs

11-09-2020

Update 11 september 2020

De zomervakantie is voorbij en dat betekent dat de onderwijsprogramma’s van stichting IMC Weekendschool weer gaan starten. We zijn heel erg blij dat we de lessen weer in vertrouwde vorm kunnen geven en kijken uit naar inspirerende lessen en ontmoetingen. Helaas is Covid-19 nog steeds een realiteit en zijn we voorbereid op verschillende scenario’s om flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Vanzelfsprekend zetten wij de veiligheid voor de leerlingen, onze coördinatoren, gastdocenten en ouders op de eerste plaats. Elke locatie treft hiervoor maatregelen die passen bij de situatie op hun school volgens de richtlijnen van het RIVM en GGD.

Medewerkers, gastdocenten, vrijwilligers en leerlingen van Stichting IMC weekendschool

Wij vinden het belangrijk om verdere verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk te voorkomen. Wij vragen onze medewerkers, gastdocenten, vrijwilligers en leerlingen om thuis te blijven bij Covid-19 gerelateerde klachten:

· Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn

 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
 • (Of wanneer een huisgenoot zware klachten heeft of positief getest is op corona of wanneer je dicht in de buurt bent geweest van iemand met corona). Klik hier voor meer informatie

Lessen en excursies

We zijn goed voorbereid om onder verschillende omstandigheden kwalitatief en inspirerend onderwijs aan te blijven bieden aan onze leerlingen:

 • Alle lessen gaan zo veel mogelijk ‘live’ door. We volgen hiervoor nauwlettend de richtlijnen van het RIVM en GGD.
 • Excursies kunnen plaatsvinden mits voldoende ruimte op locatie en de locatie veilig met vervoer bereikt kan worden (eigen vervoer/kleine groepjes in OV).
 • Indien een excursie niet door kan gaan wordt er een andere manier gezocht om de leerlingen deze ervaring te kunnen bieden bijv. door een live-verbinding.
 • Indien een gastdocent corona-gerelateerde klachten heeft en zich goed voelt wordt de les middels een online verbinding alsnog voortgezet.
 • Mocht er een coördinator of docent uitvallen vanwege corona-gerelateerde klachten wordt er eerst intern naar een geschikte invaller gezocht om de les over te nemen.
 • Indien bovenstaande opties niet door kunnen gaan is er een digitaal lesaanbod per vak die de leerlingen thuis of onder begeleiding in de klas kunnen doen.

Maatregelen op elke locatie

Er is een aantal maatregelen, die wij gezamenlijk nemen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Bij binnenkomst geven we elkaar GEEN hand.
 • Leerlingen en medewerkers wassen regelmatig gedurende 20 seconden hun handen.
 • Iedereen hoest en niest in de binnenkant van de elleboog.
 • We gebruiken papieren zakdoekjes die na gebruik direct worden weggegooid
 • We houden bij een kring- en groepsopstelling meer afstand van elkaar, ook al hoeft dat voor de leerlingen niet.
 • Volwassenen houden onderling en naar de kinderen toe 1,5 meter afstand.
 • Iedereen blijft thuis bij corona-gerelateerde klachten.
 • Wij volgen de berichtgeving en de aanwijzingen van de GGD en het RIVM nauwlettend. U kunt via onderstaande link de laatste berichtgeving van de rijksoverheid en de GGD volgen. Klik hier

——————————————————————————————————————————————————-

Update 24 april 2020

Beste ouder,

De regering heeft afgelopen dinsdag 21 april aangegeven dat de basisscholen langzaam het fysieke onderwijs kunnen opstarten. Dit betekent dat de onderwijsprogramma’s van stichting IMC Weekendschool ook weer langzaam naar hun vertrouwde vorm terug kunnen keren. Vanzelfsprekend betekent gefaseerd weer opengaan in coronatijd dat de veiligheid voor de kinderen, onze coördinatoren, de gastdocenten en u als ouders op de eerste plaats staat. Elke locatie treft hiervoor maatregelen die passen bij de situatie op hun school.

Hieronder leest u puntsgewijs de belangrijkste zaken die we u nu kunnen meedelen. We zullen vaak per vestiging maatwerk bieden waarover u door de coördinator van uw vestiging nader wordt geïnformeerd. Op hoofdlijnen gaan we als volgt de komende periode invullen:

Programma IMC Alumni

Dit programma zal nog niet gefaseerd opstarten omdat dit zich richt op jongeren van het voortgezet en hoger onderwijs. Daarvoor blijven de maatregelen zoals ze zijn. Kortom alle online initiatieven zoals Alumni Café of de digitale bijeenkomsten van de connecties gaan onverminderd door.

Programma’s IMC Basis en IMC on Tour

IMC Basis en IMC on Tour volgen de reguliere scholen waar zij aan verbonden zijn en beginnen dus vanaf 11 mei. Maatwerk per vestiging staat centraal en alles gebeurt in overleg met de schooldirectie.

Programma IMC Weekendschool

 • De 10 IMC Weekendschool vestigingen starten op 17 en 24 mei. Twee zondagen achter elkaar. Het zullen vooralsnog klassendagen zonder gastdocenten zijn.
 • Diploma-uitreikingen vinden voor de zomer plaats, op 7 juni. We werken aan creatieve oplossingen voor de anderhalve meter uitreiking met niet teveel aanwezigen en toch een feestelijk karakter, zodat kinderen een mooie afsluiting krijgen.
 • Weekendschool lessen zijn iedere week (dus niet om de week voor de ene en de andere groep). Hoe we dit precies gaan invullen is maatwerk per vestiging. Daarover krijgt u informatie van uw vestigingscoördinator.
 • Groepsgrootte: er zijn geen harde voorschriften over de groepsgrootte. Op de vestigingen geldt dat het totaal aantal kinderen sowieso onder de honderd blijft dus alle klassen kunnen in principe tegelijk op een vestiging aanwezig zijn. Hoe we dit gaan invullen hangt af van de locatie, het aantal leerlingen, beschikbare ruimtes etc. Kortom per vestiging krijgt dit verder invulling en u zult hierover nader worden geïnformeerd.
 • Rond 24 mei is het Suikerfeest: leerlingen die naar de weekendschool kunnen komen, zijn uiteraard van harte welkom. Er wordt dan zeker een programma aangeboden.
 • Vanzelfsprekend volgen wij de landelijke voorschriften van het RIVM zoals de anderhalve meter samenleving en de hygiënevoorschriften.

We zijn heel blij dat we uw kinderen weer op onze scholen kunnen ontvangen. Als er iets is wat we van deze tijd hebben geleerd is hoe belangrijk het voor onze jongeren is om samen te werken en samen te leren van inspirerende gastdocenten. En hoe belangrijk het contact tussen onze coördinatoren en de leerlingen is. We verheugen ons er dan ook op om de kinderen vanaf 11 en 17 mei weer te begroeten.

Enkele algemene vragen en antwoorden

Klik hier (Posters_PO_DEF_002) voor een overzicht om te zien wat vanuit de overheid wordt geadviseerd aan algemene maatregelen

Er is een handige site van de overheid met vragen en antwoorden onder andere voor ouders: klik hier voor de link

Drie vragen en antwoorden die goed zijn om te weten:

Brengen en halen naar de school, hoe moet dat?

Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school te brengen. Het is een goed idee om achter elkaar te fietsen. Eén fietslengte is namelijk precies 1,5 meter. Ook bij het stoplicht kun je het beste achter elkaar blijven staan. De school maakt regels over waar de ouders wel en niet mogen komen: wel of niet in de school, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar je je kind afzet en weer ophaalt bij de school. Houd je goed aan die regels. En bewaar de afstand van 1,5 meter tussen jou en andere kinderen en ouders.

Mag mijn kind naar school als er iemand in ons gezin ziek is?

Nee, als één van de gezinsleden of andere mensen met wie je een huishouden deelt ziek is, moet iedereen zoveel mogelijk binnen blijven. Onder ziek zijn verstaan we: hoesten of niezen of keelpijn of benauwdheid of koorts. De gezinsleden zonder klachten mogen alleen naar buiten voor de hoognodige dingen, zoals boodschappen doen. Als iemand thuis meer dan 38 graden koorts heeft, moet iedereen binnen blijven. Vraag een ander om boodschappen te doen of de hond uit te laten. Je kind mag weer naar school als iedereen in het gezin/huishouden minimaal 24 uur zonder klachten is. Overleg met school of online onderwijs in deze periode mogelijk en wenselijk is.

Mijn kind snottert, maar heeft geen koorts. Mag hij naar school?

Nee, kinderen met klachten moeten thuisblijven. Klachten zijn: hoesten of niezen of keelpijn of benauwdheid of koorts. Je kind mag weer naar school als hij of andere gezinsleden 24 uur geen klachten meer hebben. Neem zo vroeg mogelijk contact met school op om te bekijken of online onderwijs in deze periode nog wel kan.

Update maart 2020,

Beste ouders,

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet net besloten om alsnog de scholen te sluiten. Naast de IMC Weekendscholen zullen ook de lessen van de programma’s IMC Basis en IMC on Tour niet doorgaan.

Zie hieronder voor alle eerder verschenen berichten.

Update Coronavirus IMC Weekendschool

 

Laatste nieuws Coronavirus