fbpx
020 – 280 17 00 EN

Leerling-expert op de weekendschool

03-06-2014

Op de weekendschool ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden, waar hun talenten en interesses liggen. Wat misschien minder bekend is, is dat zij daarnaast oefenen met vaardigheden zoals vragen stellen, samenwerken en debatteren.

We gaan zelfs nog een paar stappen verder. Wij maken de leerlingen ook (mede)verantwoordelijk voor het klimaat in de klas. Daarom stimuleren wij ze al in het eerste jaar om medeverantwoordelijkheid te nemen voor de klassenafspraken, en moedigen wij ze in het tweede jaar aan mee te denken over de invulling van de lessen en in het derde jaar om potentiële gastdocenten te benaderen. Hierdoor beseffen de leerlingen dat de weekendschool van ‘hen’ is en dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op de omgeving waarin zij leven en leren.

Jong-leren: verantwoordelijkheid nemen, invloed uitoefenen

Het dragen van deze verantwoordelijkheid geeft een gevoel van empowerment en stimuleert leerlingen zelf initiatief te nemen. Want, zoals een leerlinge tijdens een recente les Politiek al zei: “Als je echt iets wilt veranderen, moet je er zelf wat aan doen.”

Vanuit deze opvatting mogen Rotterdamse weekendschoolleerlingen momenteel zelfs als ‘experts’ meedenken met musea zoals Museum Rotterdam en het Oorlogs- en Verzetsmuseum Rotterdam. Hier mochten de tweedejaars op uitnodiging aan de ‘experttafel’ plaatsnemen om te experimenteren met een nieuw educatief format. Mede door de leerling-feedback op de opdrachten binnen het nieuwe format komen de conceptontwikkelaars van deze musea ook weer een stap verder.

Wij zijn er trots op onze leerlingen deze vaardigheden te zien ontwikkelen.