fbpx
020 – 280 17 00 EN

Lichting 9: chemie in de klas

15-04-2014

Vlakbij de Botlek wonen vraagt niet alleen om een vak als Haven, maar ook om aandacht te besteden aan de chemische industrie! Tot twee jaar geleden gingen we eenmaal per jaar met de eerstejaars naar Shell Pernis. Maar helaas is dit niet meer mogelijk.  Toch dienen zich altijd weer nieuwe kansen aan.

Gastdocent Erik, directeur van een chemische fabriek in de Botlek, meldde zich in januari spontaan bij ons aan. En daar zijn we uiteraard op ingesprongen!

Na gedegen voorbereidingen op zijn eerste lesdag, ging meester Erik van start.

De betekenis van chemie

Hij ging in op de betekenis van chemie en de alledaagsheid daarvan.  Aan de hand van enkele voorbeelden werd het begrip verder uitgelegd, waarna onze leerlingen niet meer te stuiten waren en veel eigen voorbeelden konden bedenken. Indrukwekkend om te zien was de beeldreportage van het bouwproces van een chemische fabriek in China, onder supervisie van meester Erik.

In de middag deden de leerlingen in groepjes zelf proeven, met veiligheidsbrillen op uit de chemische fabriek. Dat zag er heel professioneel uit!

Proefjes

Tijdens de proefjes hielp ook Daan mee, de zoon (groep acht) van meester Erik die samen met zijn vader de proeven vooraf had uitgeprobeerd.

Van koolzuurvrije limonade maakten de leerlingen limonade MET koolzuur en de ingrediënten daarvoor moesten zij zelf zorgvuldig mengen. Het lukte bijna alle groepen om dit voor elkaar te krijgen, maar echt lekker vonden ze de koolzuurhoudende limonade niet! Een proefje met het uitschenken van lucht boven een kaars (om de vlam te doven) bleek een stuk moeilijker. Desondanks slaagden enkele groepjes erin om het geheel volgens de regels voor elkaar te krijgen. Tot slot kregen de leerlingen proevenwaaiers mee om thuis proefjes te doen.

Het enthousiasme van de gastdocent zagen we terug in de leerlingen. Volgend jaar weer en… we hebben plannen om e.e.a. in de toekomst uit te breiden tot het vak Science!