fbpx
020 – 280 17 00 EN

Meer of minder schooluren per jaar?

25-02-2019

Een bezoek aan de Tweede Kamer kan niet ontbreken tijdens het vak Politiek. Dit jaar waren niet alleen de leerlingen uit Den Haag welkom, maar brachten ook de leerlingen van IMC Weekendschool Utrecht een bezoek aan de politieke instelling van Den Haag. 

In de Tweede Kamer werden de leerlingen door verschillende Kamerleden, waaronder Kirsten van den Hul, welkom geheten en kregen ze een rondleiding door het gebouw. Daarna gingen de leerlingen met elkaar in debat over hun zelfgekozen stelling: “Minder schooluren per jaar”. Kamerlid Ockje Tellegen verdedigde haar beleid als zogenaamde minister van Onderwijs.


In de plenaire zaal werden er vier politieke partijen gevormd die allemaal hun eigen standpunt innamen. Net als bij een echt debat liepen de leerlingen naar de interruptiemicrofoon om hun standpunt te beargumenteren. Ze mochten niet direct tegen de minister spreken, maar via de Voorzitter. Dat was voor sommige leerlingen wel even wennen. Partijen die voor de stelling waren brachten argumenten naar voren als; “scholieren hebben meer rust nodig”, “ze kunnen zich dan beter concentreren”, “ze houden meer tijd over om te sporten” en “scholieren kunnen ook thuis lessen volgen via een online platform”. Een partij was tegen de stelling en gaf juist aan dat het een gemis is wanneer er niet klassikaal les wordt gegeven en waren juist bang dat de scholieren dan minder zouden leren, omdat niet alle lessen online kunt volgen.


Na het debat werd er gestemd over de stelling, waarin de meerderheid stemde voor minder schooluren. De minister ging het beleid heroverwegen. Wederom een waardevolle en bijzondere afsluiting van het vak Politiek.