fbpx
020 – 280 17 00 EN

Naar de rechtbank

06-11-2013

De leerlingen uit leerjaar 2 hebben op 27 oktober het vak recht afgesloten in
het kantongerecht te Nijmegen. Gekleed als echte rechters, advocaten en
officieren, gewapend met nieuwe kennis van de eerdere lessen hebben ze een
lastige casus nagespeeld. Verdachte Tom had het liedje “Fuck the police” opgezet
en meegezongen, terwijl de wijkagent met hem in gesprek was. Toevalligheid of
niet?
2 leerlingen hebben de afgelopen 4 lesdagen de meeste groei getoond en zijn uitgekozen om een keer een bezoek te brengen aan de rechtbank in Arnhem.