fbpx
020 – 280 17 00 EN

Open vragen, gesloten vragen, doorvragen, kritische vragen. Wat is nu eigenlijk een goede vraag?

25-11-2013

Op de weekendschool is Journalistiek altijd het eerste vak van het eerste leerjaar, omdat de vaardigheden die de leerlingen bij dit vak opdoen gedurende alle weekendschoolvakken terugkomen. Weekendschoolleerlingen leren tijdens dit vak als echte journalisten te werk te gaan: ze tonen nieuwsgierigheid, luisteren goed en kritisch, durven vragen te stellen en weten ook hoe ze een goede vraag moeten stellen.

In drie zondagen hebben de eerstejaarsleerlingen van IMC Weekendschool Tilburg kennis gemaakt met het vak journalistiek. Zij hebben geleerd hoe ze goede vragen moeten stellen, over de 5 W’s en de H, hoe ze feiten en meningen kunnen onderscheiden, wanneer een foto een goede nieuwsfoto is en zij mochten ook als echte interviewers en camermannen/vrouwen aan de slag in de tv-studio van de Fontys Hogeschool voor journalistiek.

Twee verslaggevers uit het eerste jaar zullen hun ervaringen met jullie hieronder delen:

Alicha van Gestel:

De eerste les van journalistiek was heel leuk. Toen kwam er een meneer. Hij heet Johan carbo. We moesten toen doen of we journalisten waren. Dat was best moeilijk, maar ook leuk. En de rest van het vak ook. Journalistiek is een leuk en moeilijk beroep, dus eigenlijk is het wel een leuk beroep dus.

Latifah Nivillac:

Ik vond journalistiek een leuk vak , je leert open en gesloten vragen stellen en checken of ze de waarheid spreken  Je leert ook hoe ze in een tv studio werken . Er kwamen allemaal mensen die over het vak: journalistiek vertelden en lieten zien hoe het werkte. Iedereen vond het interesant en leuk, het leukste wat ik vond is toch wel in de tv studio  maar alle meningen zijn verschillend . Mischien word ik wel journalist… op naar het volgende vak beeldende kunst.

groet latifah