020 – 280 17 00 EN

Beleidsplannen en ANBI-status

Besteding financiënStichting IMC Weekendschool en Stichting Vrienden van IMC Weekendschool zijn door de aangewezen als algemeen nut begogende instellingen, de zogenaamde ANBI’s. Hierdoor zijn schenkingen aan deze stichtingen fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over Stichting IMC Weekendschool (RSIN 8065.45.185) en Stichting Vrienden van IMC Weekendschool (RSIN 8099.76.687) vindt u in ons jaarverslag, de jaarrekening en het beleidsplan. Ons KvK-nummer is 41217599.

De beloningsstructuur ligt vast in het functie- en salarishuis en is opgenomen in het eigen personeelshandboek. De stichting kent geen andere beloning anders dan de mogelijkheid van een verhoging binnen de eigen functieschaal. Dit geldt ook voor de directiebeloning welke onder de norm van de VFI-Richtlijn Beloning van Directeuren ligt. Bestuurders maken geen aanspraak op vacatiegeld. Zakelijke kosten gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Europese privacywetgeving

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt eisen met zich mee over de wijze waarop gegevens worden bewaard en hoe die worden gebruikt. Voor uitvoering van deze wet is het van belang dat in de omgang met deze data een aantal rollen wordt vastgelegd. In ons informatiebeveiligings- en privacybeleid wordt uitgelegd waarom we uw gegevens gebruiken, hoe we deze gebruiken en uw rechten daarbij. Wij besteden er zorgvuldig aandacht aan dat we u relevante en nuttige informatie toesturen. U kunt u te allen tijden bij ons afmelden voor onze mailings of netwerkbijeenkomsten. Mocht dit beleid onvoldoende duidelijk zijn en/ of heeft u behoefte aan persoonlijk contact hierover, dan kunt u ons bereiken via info@weekendschool.nl.

Directie en bestuur IMC Weekendschool

ANBI-status IMC WeekendschoolIMC Weekendschool heeft zijn naam te danken aan IMC Financial markets & assets management, het handelshuis dat de weekendschool vanaf het begin heeft gefinancierd. Heleen Terwijn, (Oprichter en Directeur Strategie) vormt samen met Marion Weijman (Directeur Operationele Zaken) de directie van Stichting IMC Weekendschool. Het bestuur bestaat uit Rob Defares (voorzitter), Rien van Gendt (penningmeester) en Carien Pot (secretaris). Wilt u meer informatie over IMC Weekendschool? Stuur dan een e-mail naar info@weekendschool.nl of kijk op de contactpagina.

Nevenfuncties bestuursleden IMC Weekendschool

De heer drs. R.H. Defares
Bestuurslid Raad van Toezicht, Rijksakademie
Bestuurslid Raad van Toezicht, Stedelijk Museum
Bestuurslid Association Proprietary Traders

De heer dr. M.C.E. van Gendt
Voorzitter Bestuur Vereniging van Fondsen in Nederland, Den Haag
Vice Voorzitter Bestuur Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, Den Haag
Lid Bestuur Joods Humanitair Fonds, Den Haag
Lid Bestuur Bernard van Leer Stiftung, Luzern, Zwitserland
Lid Raad van Commissarissen, Rockefeller Philanthropy Advisors, New York, USA
Lid Advies Commissie UN Nonprofit Handbook of John Hopkins, Center for Civil Society Studies, USA
Lid Bestuur Flowfund, Hilversum
Vice Voorzitter Bestuur European Cultural Foundation, Amsterdam
Lid Bestuur Marie & Alain Philippson Foundation, Brussel, België
Lid Bestuur Bernard van Leer Foundation, Den Haag
Vice Voorzitter Bestuur Van Leer Group Foundation, Amstelveen
Lid Bestuur Van Leer Jerusalem Institutte, Jerusalem, Israel
Lid Bestuur Jerusalem Film Center, Jerusalem, Israel
Lid Bestuur Crecor BV, Amstelveen
Lid Bestuur Fonds 1818, Den Haag
Lid Bestuur European Foundation Center, Brussel, België
Voorzitter Bestuur Alliance Publishing Trust, London, UK

Mevrouw dr. C.C. Pot – Mees
Lid van de board van “Founding Friends” van United Word Colleges (UWC) Nederland
Lid van de board van adviseurs van “Kinderopvang Everest” in Dusseldorf, Duitsland
Voorzitter van Stichting Pot Family Foundation

Blijf verbonden