fbpx
020 – 280 17 00 EN

Research & Development

De afdeling Research & Development is het expertisecentrum van IMC Weekendschool. Omdat de pedagogiek van weekendschoolonderwijs heden ten dage nog niet wordt aangeboden op reguliere onderwijsinstellingen, zoals PABO’s en universiteiten, verzorgt de afdeling R&D deze opleiding intern. Daarnaast is de afdeling R&D verantwoordelijk voor de quality assurance van het weekendschool onderwijs. Door het geven van trainingen, coaching en het doen van observaties garandeert R&D doorlopend de kwaliteit van het aangeboden onderwijs op en de uniformiteit tussen de tien weekendschool vestigingen. Ook ontwikkelt de afdeling verschillende reportingtools ten behoeve van stuur- en verantwoordingsinformatie – om vestigingen te ondersteunen, en om organisationele processen permanent meetbaar te maken.

Als laatste maar daarom niet minder belangrijk werkt de afdeling aan de verspreidbaarheid van de weekendschoolpedagogiek, met name door het doen van onderzoek.

Onderzoek

Aansprekende verhalen over wat de weekendschool voor alumni heeft betekend, zijn er te over. Een gedegen beschrijving bevat behalve aansprekende voorbeelden ter ondersteuning ook een gedetailleerde beschrijving van de aanpak en de onderbouwing. Universiteiten reageren langzaam op maatschappelijke trends en daarom doet de weekendschool zelf wetenschappelijk onderzoek.

Op vele manieren kan onderzoek worden gedaan naar even zovele aspecten van weekendschoolonderwijs. De meest voor de hand liggende en prangende vragen waar de afdeling momenteel aan werkt, zijn:

Wat is het effect van de interventie? En: wat is de sociale impact van de weekendschool?

Afgerond onderzoek

In 2015-2016 is er een kwantitatief onderzoek onder alumni van IMC Weekendschool uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Brussel en IMC Weekendschool. Het onderzoek bestond uit twee fasen, een kwalitatief vooronderzoek en een kwantitatief hoofdonderzoek. Ten grondslag aan dit summary ligt een Master’s thesis over het kwantitatieve deel van het onderzoek (De Groot, 2016).

In 2013 is er een longitudinale studie opgezet om te onderzoeken of weekendschooldeelname leidt tot groei op de drie zogenoemde ‘kernconcepten’ van IMC Weekendschool, i.e. de verwachting dat haar leerlingen door deelname aan het programma hun zelfvertrouwen vergroten, hun toekomstperspectieven verbreden en zich verbonden gaan voelen met de samenleving.

Sponsoring

Ook onze R&D afdeling heeft financiering nodig: voor de uitvoering van het meerjarig onderzoeksprogramma, voor het meten van onze impact in de meest ruime zin, maar ook voor de ontwikkeling van tools om de prestaties van de organisatie te ondersteunen en te verbeteren. Bent u nieuwsgierig of er plannen zijn die zouden aansluiten op de doelstellingen van uzelf, uw fonds of uw organisatie, of bent u anderszins geïnteresseerd, neem dan vooral contact met ons op. Contactpersoon: dr. Kees van Driel.

Blijf verbonden