fbpx
020 – 280 17 00 EN

Missie, Visie en aanpak

“Wij stimuleren onze leerlingen om met volle overtuiging hun interesses
en talent te volgen. En brengen hen de vaardigheden bij die ze helpen hun doelen te bereiken.”

Missie

Stichting IMC Weekendschool bereidt jongeren voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: vanuit hun eigen talenten en interesses keuzes maken voor hun toekomst. Ons doel is dat jongeren van alle schoolniveaus en alle sociale achtergronden gemotiveerd hun plek in de samenleving kunnen innemen. Door lessen van bevlogen vak experts verruimen de jongeren hun blikveld, vergroten ze hun zelfvertrouwen en versterken ze hun binding met de maatschappij.

Visie

Volgens Stichting IMC Weekendschool is het vermogen van een individu om zijn motivatie te richten de hoogste uitkomst van educatie. Wanneer jongeren iets willen, zullen zij hun capaciteiten maximaal benutten en een optimale bijdrage leveren aan een sterke samenleving. Onderwijs leidt niet vanzelfsprekend tot het kunnen richten van motivatie. Kennis van schoolvakken en diploma’s spelen daarbij slechts een ondergeschikte rol. Doorslaggevend is juist dat jongeren zichzelf leren kennen (hun interesses en talenten), dat ze de samenleving leren kennen en dat ze het lef ontwikkelen om hun interesses te volgen. Weekendschool onderwijs voedt de natuurlijke motivatie van jongeren om de wereld te ontdekken. Door de verschillende programma’s van Stichting IMC Weekendschool leren de leerlingen niet ‘voor later’ maar leren ze wat ‘later’ is.

Aanpak

Bij Stichting IMC Weekendschool biedt aanvullend onderwijs aan jongeren uit wijken in Nederland waar dit het hardst nodig is. In de verschillende lesprogramma’s laten we de leerlingen kennismaken met vakken uit de wereld van cultuur, wetenschap en maatschappij, waarbij ze les krijgen les van bevlogen professionals (vrijwilligers). In de samenwerking tussen deze gastdocenten en de leerlingen slaat ook de vonk van een gemotiveerde levenshouding over. In het brede programma kunnen jongeren volop experimenteren in de echte wereld en worden zij gestimuleerd deze met een nieuwsgierige en betrokken houding tegemoet te treden. Het vaste curriculum beslaat ruim 15 vakken, waaronder Recht, Geneeskunde, Journalistiek, Beeldende Kunst, Techniek, Filosofie, Ondernemen en Politiek. Excursies maken een belangrijk deel uit van het programma. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: het maken van gemotiveerde keuzes voor de toekomst.

 

Stichting IMC Weekendschool - Alumni kijken terug

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren