fbpx
020 – 280 17 00 EN

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de methodiek

Vergelijkend wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de methodiek van Stichting IMC Weekendschool heeft onder andere laten zien dat leerlingen die het weekendschoolprogramma volgden na drie jaar méér algemene kennis, zelfvertrouwen en motivatie hebben dan hun klasgenoten van de basisschool.

Alumni van het weekendschoolprogramma staan gemotiveerder in het leven dan vergelijkbare controlegroepen en vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Gemotiveerde, betrokken burgers hebben belangrijke positieve effecten op de maatschappij, zowel economisch als sociaal, denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van klassenongelijkheid in de maatschappij en het bevorderen van de integratie van nieuwkomersgroepen.


Onderzoek naar IMC Basis

De effecten van de onderwijsmethode worden ook binnen het programma IMC Basis onderzocht, in een vergelijkende studie met controlescholen. Hiervoor werken wij samen met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda en de ING Foundation, en zal door de minister en staatssecretaris van Onderwijs worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De dagelijkse uitvoering van dit onderzoek, met voor- en nameting en controlegroep, wordt verricht door de onderzoeksgroep van dhr. prof. dr. R.G. (Ruben) Fukkink van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam en staat onder leiding van promovenda Rochelle Helms.

Hoewel het onderzoek nog meerdere jaren loopt en wetenschappelijke publicaties nog in voorbereiding zijn, blijkt uit de voorlopige resultaten dat het onderzoek positieve effecten van IMC Basis onderwijs laat zien.

Binnenkort publiceren we hier de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de onderwijsmethodiek binnen het programma IMC Basis. Bekijk hieronder ook de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de IMC Basis Pilot uit 2015.

Effecten IMC Basis Pilot

Strategy& | 2015  | Samenvatting

Leerlingen

 • Leerlingen krijgen inzicht in werkvelden, beroepen, mogelijkheden en hun talenten.
 • Leerlingen worden enthousiast over school, de beroepen en krijgen meer zelfvertrouwen
 • Leerlingen stellen meer vragen en ontwikkelen een onderzoekende houding. 

Docenten

 • Mogelijkheid om leerlingen anders te benaderen en zichzelf anders te presenteren
 • Leraren krijgen meer ruimte voor creativiteit in onderwijzen

Onderwijs

 • Op een andere, creatieve manier worden vele onderwijsdoelen behaald
 • Ervaren docenten zien kansen om lesuren optimaal in te richten

School en buurt

 • Betrokkenheid van lokale gemeenschap zorgt voor verankering van de school in de directe omgeving.
 • Programma zorgt voor nieuwe positieve energie in de school.

Wetenschappelijk retrospectief onderzoek

In 2015-2016 is er een retrospectief onderzoek onder alumni uitgevoerd. Recent (oktober 2021) zijn deze resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Children and Youth Services Review (Elsevier) gepubliceerd (Nederlandse ( en Engelse) samenvatting zie hieronder). Dit onderzoek van Stichting IMC Weekendschool is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Brussel en Stichting IMC Weekendschool. Het onderzoek bestond uit twee fasen, een kwalitatief vooronderzoek en een kwantitatief hoofdonderzoek.

Langetermijneffecten weekendschoolonderwijs
Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Brussel en Stichting IMC Weekendschool | 2016 | Samenvatting NL | ENG

 • Weekendschool heeft daadwerkelijk praktisch invloed op het zelfvertrouwen, toekomstperspectieven, motivatie en doorzettingsvermogen.
 • Deelname aan de weekendschool wordt niet zomaar positief beoordeeld, als leuk tijdverdrijf bijvoorbeeld, maar als vormend en levensbepalend

Wetenschappelijke longitudinale studie

In 2013 is er een longitudinale studie afgerond om te onderzoeken of weekendschooldeelname leidt tot groei op de drie zogenoemde ‘kernconcepten’ van Stichting IMC Weekendschool, i.e. de verwachting dat haar leerlingen door deelname aan het programma hun zelfvertrouwen vergroten, hun toekomstperspectieven verbreden en zich verbonden gaan voelen met de samenleving.

Effecten van IMC Weekendschool op zelfvertrouwen, toekomstperspectieven en sociale verbondenheid.
Universiteit van Amsterdam, Stichting IMC Weekendschool | 2013 | Samenvatting NL | ENG

 • Vergelijkend onderzoek heeft onder andere laten zien dat weekendschool leerlingen na drie jaar méér algemene kennis, zelfvertrouwen en motivatie hebben dan hun klasgenoten van de basisschool.
 • Weekendschool alumni staan gemotiveerder in het leven dan controlegroepen en vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

 

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren