fbpx
020 – 280 17 00 EN

Run in the Forrest…Run

03-04-2013

Eten en rennen, het klinkt misschien niet meteen als de meest aantrekkelijke combi, maar op de weekendschool denken we daar anders over. Voeding & Beweging is nieuwe projectdag voor de tweedejaars leerlingen en heeft alles te maken met voeding en… tja beweging.

Bianca Zwinkels van Herbalife is zowel voedingscoach als personal trainer. Ze heeft aangeboden de leerlingen wat meer te leren over beide beroepen.  En als extra uitdaging besluit ze dit helemaal in haar eentje te doen. Een pittige opgave als je je bedenkt dat het tweede jaar nog ruim veertig leerlingen telt.

Nooit opgeven
Zo geeft het ochtenddeel helemaal geen blijk van gebrek aan concentratie. De leerlingen luisteren aandachtig naar de wijze waarop gastdocent Bianca haar keuzes heeft gemaakt. Ze wilde eerst meedoen met de Olympische Spelen, maar heeft haar doelen bij moeten stellen. Een hele wijze les, want de leerlingen leren dat als een droom niet reëel blijkt, je hem nooit volledig hoeft op te geven, maar vaak ook gewoon kunt bijstellen. Geweldig om te zien hoe de kinderen aan haar lippen hangen en zelf met diverse vragen komen. Als dan het logo van FC Barcelona in beeld komt (hoofdsponsor Herbalife) is de het helemaal raak.

Verschil van mening
Dan gaan we aan de slag met een knipopdracht over gezond en minder gezond eten. De kinderen leren over voeding en gaan aan in discussie met elkaar over wat goed en wellicht minder goed voor je is. Het blijkt al gauw dat de meningen hier flink verschillen. ‘Helaas’ wordt dit enthousiasme meegenomen naar de discussieruimte. De kinderen zijn erg druk en willen allemaal hun verhaal kwijt, maar blijken toch moeite te hebben om naar elkaar te luisteren.

Bootcamp
Dat geeft na de pauze des te meer reden om over te stappen naar het actieve middagprogramma: Bootcamp. Alle ongecontroleerde energie wordt in een gestructureerde mal gegoten en de leerlingen rennen als heuse militairen door de ijskoude bossen naast de universiteit. Geen medelijden, geen tegemoetkomingen. De bootcamp van ‘sergeant’ (personal trainer) Bianca is meedogenloos en dat is een wijze les voor de leerlingen. Al die energie van vanmorgen was nu erg handig geweest.

Uitgeput
Maar toegegeven de spirit blijft er lekker inzitten. De leerlingen doen goed mee, zeker als docenten Robbert en Bob een eigen team hebben en de strijd met elkaar aangaan. Bijna uitgeput is er nog net ruimte voor een potje trefbal en dan is er geen energie meer om naar de bus te rennen..