fbpx
020 – 280 17 00 EN

Van 9:00 tot 15:00 – een dag op IMC Weekendschool A’dam West

04-09-2013

Hoe ziet een dag op IMC Weekendschool Amsterdam West er uit? Van voorbespreking tot dagafsluiting, bij deze een fotoverslag van 9:00 tot 15:00…

9:00 voorbespreking met weekendschoolteam en klaarzetten klaslokalen

10:15 voorbespreking met gastdocenten en begeleiders

10:45 verzamelen leerlingen en opening van de dag door klassendocenten

11:15 ophalen gastdocenten & begeleiders en start les (kennismaking, presentatie, vragen, etc.)

12:30 pauze

13:00 hervatten van de les (bijvoorbeeld met een groepsopdracht)

14:00 presenteren en afronding van de les door gastdocenten & begeleiders

14:15 afsluiting van de dag door klassendocenten

14:30 nabespreking van de les met gastdocenten & begeleiders