fbpx
020 – 280 17 00 EN

Verrijkend weekendonderwijs waardevolle investering in jongeren

23-10-2020

Verrijkend weekendonderwijs is een waardevolle investering in jongeren. Rochelle Helms (HvA) vat de conclusies van haar onderzoek als volgt samen: “Vrijwel alle alumni (oud-leerlingen binnen onze programma’s) kijken positief terug op hun participatie aan weekendonderwijs…………. En het positieve effect wordt alleen maar groter als er blijvend in deze jongeren wordt geïnvesteerd (door middel van ons programma IMC Alumni).”

Structureel onderzoek naar de impact van ons werk is belangrijk. Dit artikel in de nieuwsbrief ‘Gelijk kansen voor een diverse Jeugd’ (Nationale Wetenschapsagenda) geeft een eerste blik op de resultaten van een onderzoek naar ons onderwijsprogramma, waaruit blijkt dat doorstromen vanuit de programma’s IMC Weekendschool, IMC Basis en IMC on Tour naar ons Alumni-programma bijdraagt aan de borging bij en ontwikkeling van leerlingen. Door middel van de pilot IMC Alumni bij Basis zijn we dit principe ook binnen IMC Basis aan het borgen.

Klik hier voor hele artikel