020 – 280 17 00 EN

Onze vestigingen

Onze vestigingen

IMC Weekendschool is met haar programma’s actief op 40 locaties in 25 gemeenten door het land. 
Dat doen we vanuit diverse programma’s en locaties;

  • IMC Weekendschool (10 locaties): IMC Weekendschool onderwijs op zondag.
  • IMC Basis (20 locaties): IMC Weekendschool onderwijs op basisscholen (3 uur per week, onder lestijd)
  • IMC on Tour (7 locaties). IMC Weekendschool onderwijs voor nieuwkomers.

 

IMC Weekendscholen (10 locaties)

In 1998 opende de eerste IMC Weekendschool haar deuren in Amsterdam Zuidoost. Nu zijn er tien IMC Weekendscholen in Amsterdam (Zuidoost, Noord en West), Den Haag, Groningen, Nijmegen, Rotterdam (Delfshaven en Zuid), Tilburg en Utrecht.

Elke zondag hebben op een vestiging drie jaargroepen, van elk ongeveer dertig leerlingen les van enthousiaste en bevlogen professionals. Zij zijn afkomstig van basisscholen uit geselecteerde wijken.

Elke vestiging heeft haar eigen sponsors, een netwerk van circa tweehonderd gastdocenten uit talloze beroepsvelden, vele andere vrijwilligers en tientallen stagiaires van de pabo en andere hbo- of universitaire opleidingen. In het menu hiernaast vindt u per IMC Weekendschool vestiging meer informatie.

IMC Basisscholen (20 locaties)

Op dit moment wordt IMC Basis onderwijs op 20 scholen door het land georganiseerd. IMC Basis biedt ervaringsgericht onderwijs aan op reguliere basisscholen, onder lestijd, op plekken waar dat het hardst nodig is. Elke week van het schooljaar, gedurende drie uur krijgen de groepen zeven en acht les. De aanpak is volgens het IMC Weekendschool principe; gepassioneerde gastdocenten die les geven.  Met een breed maatschappijgericht curriculum, training van non-cognitieve vaardigheden, het versterken van zelfvertrouwen en het versterken van burgerschap. Maar anders dan bij IMC Weekendschool is IMC Basis een vast onderdeel van het reguliere lescurriculum.

‘Waren er vorig jaar al vijf IMC Basis locaties, in afgelopen schooljaar groeide dit onderdeel door naar veertien locaties in; Almere, Amsterdam Oost, Apeldoorn, Hilversum, Lelystad, Oss, Roermond (2x), Tilburg, Rotterdam, Vlissingen, Drachten, Heerlen en Deventer. Met nog vier nieuwe locaties die in september gaan starten (Deventer, Rotterdam, Hoensbroek en Amsterdam) groeide IMC Basis naar achttien locaties, en op dit moment zijn dat er 20. Er lopen volop gesprekken met nieuwe gemeenten en –basisscholen. Waarbij het doel is om in twee jaar op te schalen naar 50 basisscholen in heel Nederland.

Lees alles over IMC Basis.

IMC on Tour locaties (7 locaties)

IMC on Tour biedt Weekendschool onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. IMC Weekendschool vindt het van groot belang dat we ons als samenleving bekommeren om de nieuwe kinderen in ons land. Zij hebben doorgaans minder mogelijkheden tot zelfontwikkeling dan andere kinderen, niet in de laatste plaats doordat hun ouders de maatschappij nog niet kennen

Op dit moment is IMC on Tour actief in taalklassen op zeven locaties: in Hilversum en Haarlem (sinds oktober 2016), Amsterdam-Oost (sinds januari 2017), Rotterdam (sinds oktober 2017), Breda en Zaandam. (sinds januari 2018). Binnenkort starten wij nog een groep op een 2e locatie in Rotterdam. Op al deze locaties organiseren wij voor deze leerlingen ook een zomerprogramma.

De deelnemers van IMC Weekendschool on Tour zijn allen tussen negen en veertien jaar oud. Ze hebben zeer diverse achtergronden en schoolniveaus, en verschillen sterk in de beheersing van de Nederlandse taal. Om deze redenen geven de coördinatoren van IMC on Tour de leerlingen veel individuele aandacht, waarbij ze zich uitvoerig verdiepen in de voorkennis van de leerlingen over de vakken die op het programma staan. Per jaar zijn er meerdere instroom momenten omdat er binnen taalklassen heel regelmatig nieuwe leerlingen worden aangemeld.

Lees alles over IMC on Tour.

 

Kaart & impact

Wekelijks bereiken wij met onze programma’s ruim 2.400 leerlingen, op 40 locaties in 25 gemeenten door het land. Bekijk in welke gemeenten IMC Weekendschool actief is.

Bekijk de kaart en onze impact-map hier.

Blijf verbonden

Sponsors