fbpx
020 – 280 17 00 EN

Wiskunde of Ondernemen of Samenwerken?

02-12-2014

Onder ieder van bovenstaande noemers zou de hieronder beschreven tweedejaarsles kunnen vallen, maar officieel is het een onderdeel van Wiskunde en het staat al jaren op ons programma. De leerlingen gaan in vier of vijf groepen uiteen en vormen ieder een productie-unit in een autofabriek. Iedere unit moet, in opdracht, auto’s fabriceren. En allereerst experimenteren zij door iedere auto steeds volledig door 1 monteur te laten produceren; zoals ambachtslieden dat doen.

Productieproces

Het productieproces in onze klaslokalen is als volgt georganiseerd: aan een lange rij tafels zitten tijdens de eerste ronde 5 tot 8 monteurs, er zijn twee tijdbewakers (hoe lang doet iedere monteur over de afzonderlijke productiehandelingen en over de totale productie van 1 auto) en een opdrachtverstrekker die steeds kaartjes met types en kleuren auto’s geeft aan de monteurs.

Het productieproces bestaat uit: het knippen van de auto, het inkleuren van de auto, en het opplakken van de auto op een gekleurd papier. Als de auto af is, wordt deze op kwaliteit gecontroleerd (door de volwassen begeleider) en eventueel afgekeurd als bijvoorbeeld slecht ingekleurd is.

Er kunnen zes types auto’s worden geproduceerd in vier kleuren. Het ene type auto is ‘gewilder’ dan het andere type, dus de ene monteur moet harder werken dan de andere want elkaar helpen mogen ze niet.

Na 20 minuten stoppen de productie-units, het aantal geproduceerde auto’s wordt geteld en de opbrengsten per unit worden met elkaar vergeleken.  Binnen de unit wordt gekeken wie van de monteurs het snelste kan produceren en ook wie met welke handeling (knippen, kleuren, plakken) het snelst kan produceren.

De leerlingen overleggen vervolgens met hun begeleider en met elkaar of er een handiger/sneller manier van produceren bestaat (waarbij meer winst behaald wordt) en komen tot de slotsom dat arbeidsdeling een oplossing zou zijn. De beste knippers, plakkers en kleurders per unit worden geselecteerd en mogen dan aan hun eenzijdige onderdeel van het productieproces aan de slag tijdens de tweede ronde van 20 minuten. Met als resultaat – in de meeste gevallen – een hogere productie per unit. En dan is het altijd weer spannend welke unit gaat winnen!

Beter, sneller en efficiënter

Inzicht in beter, sneller, efficiënter werken in een groep leidt door deze les tot het bijeffect dat ze bij andere lessen waarin samengewerkt wordt, ook eerst handige strategieën gaan bedenken!

Keer op keer blijkt weer hoe onze tweedejaars na deze lesdag weer voldaan naar huis gaan.