fbpx
020 – 280 17 00 EN

Bestuur, beleid, ANBI-status en CBF keurmerk

Stichting IMC Weekendschool

Stichting IMC Weekendschool en Stichting Vrienden van IMC Weekendschool zijn door de belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instellingen, de zogenaamde ANBI’s. Hierdoor zijn schenkingen aan deze stichtingen fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over Stichting IMC Weekendschool (RSIN 8065.45.185) en Stichting Vrienden van IMC Weekendschool (RSIN8099.76.687) vindt u in ons jaarverslag, de jaarrekening, de statuten en het meerjarig beleidsplan 20182023 .

Ons KvK-nummer is 41217599.

De beloningsstructuur ligt vast in het functie- en salarishuis en is opgenomen in het eigen personeelshandboek. De stichting kent geen andere beloning anders dan de mogelijkheid van een verhoging binnen de eigen functieschaal. Dit geldt ook voor de directiebeloning welke onder de norm van de VFI-Richtlijn Beloning van Directeuren ligt. Raad van toezicht leden maken geen aanspraak op vacatiegeld. Zakelijke kosten gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Europese privacywetgeving

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt eisen met zich mee over de wijze waarop gegevens worden bewaard en hoe die worden gebruikt. Voor uitvoering van deze wet is het van belang dat in de omgang met deze data een aantal rollen wordt vastgelegd. In ons informatiebeveiligings- en privacybeleid wordt uitgelegd waarom we uw gegevens gebruiken, hoe we deze gebruiken en uw rechten daarbij. Wij besteden er zorgvuldig aandacht aan dat we u relevante en nuttige informatie toesturen. U kunt u te allen tijden bij ons afmelden voor onze mailings of netwerkbijeenkomsten. Mocht dit beleid onvoldoende duidelijk zijn en/ of heeft u behoefte aan persoonlijk contact hierover, dan kunt u ons bereiken via info@weekendschool.nl.

Directie en bestuur Stichting IMC Weekendschool

Heleen Terwijn, (Oprichter en Directeur Strategie) vormt samen met Marion Weijman (Directeur Operationele Zaken) de directie van Stichting IMC Weekendschool. De raad van toezicht bestaat uit Rob Defares (voorzitter), Rien van Gendt (penningmeester) en June de Groot van Embden (secretaris).

 

ANBI-status

Stichting IMC Weekendschool staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn schenkingen aan deze stichtingen fiscaal aftrekbaar.

 

CBF-keurmerk

Stichting IMC Weekendschool beschikt over een keurmerk van het CBF, toezichthouder van de goede doelensector. Dit houdt in dat de stichting voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van deze toezichthouder op het gebied van professionaliteit en transparantie.

Bekijk hier ons CBF-Erkenningspaspoort

 

Nevenfuncties bestuursleden Stichting IMC Weekendschool

De heer drs. R.H. Defares
Lid Raad van Toezicht Rijksakademie Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Trustfonds Rijksakademie Amsterdam
Lid Bestuur Association Proprietary Traders
Lid Board of Trustees MCA Chicago
Lid Raad van Toezicht Medical Hartwig Foundation
Lid Raad van Toezicht Stichting Hartwig Foundation
Lid Raad van Toezicht Manifesta
Lid Raad van Toezicht European Cultural Foundation
Voorzitter Bestuur Amsterdam Art Weekend

De heer dr. M.C.E. van Gendt
Voorzitter Bestuur Vereniging van Fondsen in Nederland, Den Haag
Vice Voorzitter Bestuur Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, Den Haag
Lid Bestuur Joods Humanitair Fonds, Den Haag
Lid Bestuur Bernard van Leer Stiftung, Luzern, Zwitserland
Lid Raad van Commissarissen, Rockefeller Philanthropy Advisors, New York, USA
Lid Advies Commissie UN Nonprofit Handbook of John Hopkins, Center for Civil Society Studies, USA
Lid Bestuur Flowfund, Hilversum
Vice Voorzitter Bestuur European Cultural Foundation, Amsterdam
Lid Bestuur Marie & Alain Philippson Foundation, Brussel, België
Lid Bestuur Bernard van Leer Foundation, Den Haag
Vice Voorzitter Bestuur Van Leer Group Foundation, Amstelveen
Lid Bestuur Van Leer Jerusalem Institutte, Jerusalem, Israel
Lid Bestuur Jerusalem Film Center, Jerusalem, Israel
Lid Bestuur Crecor BV, Amstelveen
Lid Bestuur Fonds 1818, Den Haag
Lid Bestuur European Foundation Center, Brussel, België
Voorzitter Bestuur Alliance Publishing Trust, London, UK

Mevrouw dr. J.A.O. de Groot van Embden
Bestuurslid Steunfonds Nederlandsch Lyceum
Bestuurslid St. Just Kids
Selectiecommissie UWC

Contact

Wilt u meer informatie over IMC Weekendschool? Stuur dan een e-mail naar info@weekendschool.nl of kijk op de contactpagina.

Blijf verbonden