fbpx
020 – 280 17 00 EN

Raad van Toezicht, directie, beleid, ANBI-status en CBF-keurmerk

Stichting IMC Weekendschool

Stichting IMC Weekendschool en Stichting Vrienden van IMC Weekendschool zijn door de belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instellingen, de zogenaamde ANBI’s. Hierdoor zijn schenkingen aan deze stichtingen fiscaal aftrekbaar, onder het kopje ANBI vindt u hier meer informatie over. Meer informatie over IMC Weekendschool vindt u in ons jaarverslag, de jaarrekening, de statuten en het meerjarig beleidsplan 2018-2023 .

Ons KvK-nummer is 41217599.

De beloningsstructuur ligt vast in het functie- en salarishuis en is opgenomen in het eigen personeelshandboek. De stichting kent geen andere beloning anders dan de mogelijkheid van een verhoging binnen de eigen functieschaal. Dit geldt ook voor de directiebeloning welke onder de norm van de VFI-Richtlijn Beloning van Directeuren ligt. Leden van de Raad van Toezicht maken geen aanspraak op vacatiegeld. Zakelijke kosten gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.

Europese privacywetgeving

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt eisen met zich mee over de wijze waarop gegevens worden bewaard en hoe die worden gebruikt. Voor uitvoering van deze wet is het van belang dat in de omgang met deze data een aantal rollen wordt vastgelegd. In ons informatiebeveiligings- en privacybeleid wordt uitgelegd waarom we uw gegevens gebruiken, hoe we deze gebruiken en uw rechten daarbij. Wij besteden er zorgvuldig aandacht aan dat we u relevante en nuttige informatie toesturen. U kunt u te allen tijden bij ons afmelden voor onze mailingen of netwerkbijeenkomsten. Mocht dit beleid onvoldoende duidelijk zijn en/of heeft u behoefte aan persoonlijk contact hierover, dan kunt u ons bereiken via info@weekendschool.nl.

Directie en Raad van Toezicht Stichting IMC Weekendschool

Heleen Terwijn, (Oprichter en Directeur Strategie) vormt samen met Mark Post (Directeur Bedrijfsvoering) de directie van Stichting IMC Weekendschool. De Raad van Toezicht bestaat uit Rob Defares (voorzitter), Rien van Gendt (penningmeester) en June de Groot van Embden (secretaris).

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting IMC Weekendschool en Stichting Vrienden van IMC Weekendschool zijn beiden door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Een ANBI-status heeft diverse belastingvoordelen, zoals onder andere:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw gift moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om aftrek te kunnen krijgen. Klik op één van onderstaande links om de betreffende voorwaarden van de Belastingdienst te bekijken.

Publicatieplicht per 1 januari 2021
Sinds 1 januari 2021 hebben grote ANBI’s, zoals IMC Weekendschool, een publicatieplicht. Hiervoor heeft de belastingdienst een aantal standaardformulieren ontwikkeld. Omdat Stichting IMC Weekendschool is erkend als goed doel door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), mogen wij ons CBF-Erkenningspaspoort als standaardformulier gebruiken.

Fiscale naam en nummer (RSIN)

Stichting IMC Weekendschool
806545185

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool
809976687

 

CBF-keurmerk

Stichting IMC Weekendschool beschikt over een keurmerk van het CBF, toezichthouder van de goede doelensector. Dit houdt in dat de stichting voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van deze toezichthouder op het gebied van professionaliteit en transparantie.

Bekijk hier ons CBF-Erkenningspaspoort

 

Nevenfuncties leden Directie

Mevrouw H.J. Terwijn (Oprichter en Directeur Strategie)

  • Voorzitter RvT Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest
  • Voorzitter bestuur Stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK)
  • Commissaris bij Delphine Topholding BV (Partou)
  • Bestuurslid Amsterdams 4 en 5 mei comité
  • Vice-voorzitter bestuur Laguna Collective

De heer M.P. Post (Directeur Bedrijfsvoering)

  • Non-executive board member ICE Clear Netherlands
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Wij zijn M

 

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting IMC Weekendschool

De heer drs. R.H. DefaresLid Bestuur Association Proprietary TradersLid Board of Trustees MCA ChicagoLid Raad van Toezicht Medical Hartwig FoundationLid Raad van Toezicht Stichting Hartwig FoundationLid Raad van Toezicht ManifestaLid Raad van Toezicht European Cultural Foundation

De heer dr. M.C.E. van Gendt
Member Board of Directors Rockefeller Philanthropy Advisors, New York, USA
Member Board of Directors Rockefeller Philanthropy Advisors Europe, London, UK
Member Scientific Committee Collegio Carlo Alberto, Turijn, Italië
Docent International Training Center ILO (International Labour Organisation), Turijn, Italië
Lid Bestuur Edli Foundation, Den Haag
Adviseur BuzinezzClub Foundation, Rotterdam
Adviseur European Cultural Foundation, Amsterdam
Adviseur GSRD Foundation, Amsterdam
Adviseur World Press Photo, Amsterdam
Adviseur Musee Lalique, Doesburg
Adviseur Double Dividend management BV, Amsterdam

Mevrouw dr. J.A.O. de Groot van Embden
Bestuurslid Steunfonds Nederlandsch Lyceum
Bestuurslid St. Just Kids
Selectiecommissie UWC
Bestuur YPF

Contact

Wilt u meer informatie over IMC Weekendschool? Stuur dan een e-mail naar info@weekendschool.nl of kijk op de contactpagina.

Blijf verbonden