Doneer
Home Regels en gedragscodes

Regels en gedragscodes

We waarborgen en bewaken de kwaliteit, integriteit en effectiviteit van ons werk met regels, meldpunten en codes, zowel binnen onze organisatie als in de samenwerkingen met partners en stakeholders.

Klachtenregeling en meldpunt integriteit

Bij IMC Weekendschool streven we naar een prettige omgeving voor iedereen. Meld onvrede via onze klachtenregeling of vermoedens van niet integer handelen via ons meldpunt integriteit. We nemen je serieus, gaan met je in gesprek en zo nodig vindt er onderzoek plaats.

Gedragscodes

Een veilige fysieke en sociale omgeving voor leerlingen, medewerkers en vrijwilligers, vinden wij erg belangrijk. Daartoe heeft IMC Weekendschool een aantal gedragsregels opgesteld, waarin is bepaald wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen kinderen, ouders/verzorgers, collega’s en andere betrokkenen. Deze regels dragen bij aan een open, transparante en veilige omgeving voor leerlingen én medewerkers. Deze gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht.

Schoolveiligheidsplan

De veiligheid van de kinderen en jongeren waarmee we werken staat altijd op de eerste plaats. Ons veiligheidsbeleid waarborgt die veiligheid in de breedste zin van het woord, de wettelijke verplichtingen en protocollen – die al onze medewerkers kennen – vormen daaronder het fundament.

Intern integriteitsbeleid

Integriteit is een kernwaarde binnen onze organisatie. Hoe wij omgaan met integriteit is vastgelegd in het Integriteitsbeleid. Dit beleid is gericht op het creëren van een veilige werkomgeving waarin iedereen elkaar kan aanspreken op niet-integer gedrag. We streven naar een cultuur waarin integriteitskwesties worden voorkomen.   

Privacyverklaring

Op alle activiteiten van IMC Weekendschool is onze privacyverklaring van toepassing. We gaan altijd zorgvuldig om met (de opslag van) persoonsgegevens. In onze privacyverklaring staat waar we welke persoonsgegevens voor gebruiken.

Cookies

In ons cookiestatement leggen we uit wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt, wat ze doen, hoe je ze kunt weigeren of accepteren, en hoe je contact met ons kunt opnemen als je er vragen over hebt.