Doneer
Home Regels en gedragscodes

Regels en gedragscodes

We waarborgen en bewaken de kwaliteit, integriteit en effectiviteit van ons werk met regels en codes, zowel binnen onze organisatie als in de samenwerkingen met partners en stakeholders.

Klachtenregeling

Bij IMC Weekendschool zijn veel stakeholders betrokken; samenwerkingspartners, vrijwilligers, leerlingen, alumni en ouders. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen tevreden zijn over de samenwerking met ons. Als bepaalde dingen niet lopen zoals verwacht, is het belangrijk dat daar de juiste aandacht aan wordt besteed. Hier hebben we een klachtenregeling voor ingericht.

Gedragscodes

We gaan uiterst verantwoordelijk om met de giften die we ontvangen en leggen hierover verantwoording af aan onze donateurs en aan de maatschappij. IMC Weekendschool is lid van Goede Doelen Nederland, en volgt de gedragscode van deze branchevereniging. Ook handelen we conform de Erkenningsregeling Goede Doelen.

Schoolveiligheidsplan

De veiligheid van de kinderen en jongeren waarmee we werken staat altijd op de eerste plaats. Ons veiligheidsbeleid waarborgt die veiligheid in de breedste zin van het woord, de wettelijke verplichtingen en protocollen – die al onze medewerkers kennen – vormen daaronder het fundament.

Privacyverklaring

Op alle activiteiten van IMC Weekendschool is onze privacyverklaring van toepassing. We gaan altijd zorgvuldig om met (de opslag van) persoonsgegevens. In onze privacyverklaring staat waar we welke persoonsgegevens voor gebruiken.

Cookies

In ons cookiestatement leggen we uit wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt, wat ze doen, hoe je ze kunt weigeren of accepteren, en hoe je contact met ons kunt opnemen als je er vragen over hebt.