Doneer
Home Jaarverslagen

Jaarverslagen

Al onze behaalde impact, de activiteiten die we organiseerden, de successen en samenwerkingen die we vierden én de inspirerende verhalen die we horen vind je terug in onze jaarverslagen.

Schooljaar
2022-2023

Schooljaar
2022-2023

Ons vijfentwintigste IMC Weekendschool jaar was een heel bijzonder jaar. In ons jaarverslag leest u mooie verhalen over ons jubileumjaar en onze plannen voor de toekomst. Het bestuursverslag bevat een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen in de organisatie evenals de financiële verantwoording. 

Dit betreft het bestuursverslag zonder de controleverklaring van de accountant, mocht u deze wensen te ontvangen dan kunt u die opvragen bij uw contactpersoon.