Doneer
Home Doe mee Basisschool

Basisschool

Op tientallen basisscholen in heel Nederland wordt ToekomstExpeditie geïntegreerd in het reguliere curriculum. Ons onderwijs heeft bewezen effect op basisschoolkinderen, hun ouders, leerkrachten en de buurt.

Leerlingen ontwerpen hun eigen droomjacht tijdens gastles van Damen Yachting

Geïnteresseerd? Neem contact op.

Hanke Petter Manager Basisscholen E-mail

Samen met basisscholen

Door intensief samen te werken met leerkrachten en directeuren verkennen we de visie van de school, de schoolweging, de integratie van ToekomstExpeditie en de financiering van het programma.

 • We richten ons op  scholen met een hoge schoolweging
 • We zijn actief op basisscholen in heel Nederland
 • We spreiden ons scholen- en partnernetwerk over steden en dorpen

Op welke scholen?

Op welke scholen?

Elk kind is gebaat bij ToekomstExpeditie. We beginnen op basisscholen met een hoge schoolweging, zodat ons onderwijsconcept de meeste kansen recht kan trekken. Deze lijst wordt jaarlijks opgesteld door het CBS in opdracht van het ministerie van OCW. Vanuit de kracht en huidige omvang van IMC Weekendschool werken we aan manieren waarop een groeiend aantal basisscholen ons onderwijsconcept over kan nemen om daar zelfstandig mee aan de slag te kunnen gaan.

Coördinator en leerkracht

Coördinator en leerkracht

Elke basisschool die meedoet aan ons programma krijgt een eigen coördinator die gespecialiseerd is in het vinden en begeleiden van gastdocenten. Elk jaar wordt in nauwe samenwerking met de directeur en de leerkrachten nagedacht over het rooster en de invulling van de vakken. Elk vak wordt georganiseerd door de coördinator en inhoudelijk vormgegeven met de leerkrachten en de gastdocenten. Zo kan de leerkracht de verbinding maken met de andere lessen in de week en andersom.

Conceptbegeleiding

Conceptbegeleiding

De afdeling conceptbegeleiding is ons expertisecentrum. Conceptbegeleiders zorgen ervoor dat coördinatoren optimaal voorbereid zijn op hun taken. 

 • We vertalen trends en ontwikkelingen in diverse vakgebieden door naar enthousiasmerende programma’s. 
 • We bieden ondersteuning en kwaliteitsbewaking bij het vormgeven van vakken en lessen in ToekomstExpeditie
 • We ontwikkelen en organiseren inwerktrajecten en trainingen voor coördinatoren, leerkrachten en vestigingsteams.

Zij gingen je voor

Stappen tot een samenwerking

 1. 1.

  We verkennen een mogelijke samenwerking eerst via de telefoon, of via een digitale vergadering;

 2. 2.

  De directeur en leerkracht(en) bespreken het programma met het schoolteam;

 3. 3.

  Bij een positieve terugkoppeling presenteren we ons onderwijsconcept in detail, en gaan we in gesprek over de invulling van het programma;

 4. 4.

  We tekenen onze samenwerkingsovereenkomst en stemmen de financiën af;

 5. 5.

  We zoeken samen naar extra benodigde sponsoring en koppelen je school aan één van onze coördinatoren;

 6. 6.

  De leerkrachten van groepen 7 en 8 volgen een verdiepende training;

 7. 7.

  We stemmen het rooster en de samenwerking met de coördinator af;

 8. 8.

  Vanaf hier neemt de coördinator de organisatie van de vakken op zich, in afstemming met de leerkrachten.

 9. 9.

  We plannen de feestelijke startdag en de wekelijkse gastlessen in groep 7 en 8 gaan beginnen.

Groei en ontwikkeling

Groei en ontwikkeling

Ons curriculum wordt doorlopend inhoudelijk doorontwikkeld in samenwerking met professionals uit het onderwijs.

Magische momenten

Verhalen van leerlingen, alumni, (gast)docenten, partners en vrijwilligers.

Veel gestelde vragen

 • Kan mijn school meedoen?

  Er is de komende jaren beperkt plaats in ons basisscholennetwerk voor scholen met een hoge schoolweging. Elke school die belangstelling heeft, kan contact met ons opnemen om te onderzoeken of we kunnen samenwerken. De lijst met alle scores per school wordt jaarlijks opgesteld door het CBS in opdracht van het ministerie van OCW.

  Hoe wordt het programma gefinancierd?

  De basisschool, fondsen, bedrijven en de gemeente/provincie maken ToekomstExpeditie mogelijk. De school draagt een vast deel bij en daarnaast dragen gemeente, fondsen en bedrijven hier aan bij. De lessen starten wanneer er financiering is voor minimaal twee schooljaren.

  Zijn er subsidies om de bijdrage vanuit de school te financieren?

  In sommige gevallen zijn die er. Wij helpen graag mee bij het vinden van de juiste ingangen.

  Liggen de vakken vast?

  Ja. Wel bepalen de leerkracht en de coördinator samen het rooster. Er is ook ruimte voor vrij in te vullen masterclasses en twee aanvullende vakken per jaar.

  Hoe zit het met aansluiting op de reguliere vakken op de basisschool?

  ToekomstExpeditie kan vakken als taal en rekenen van buitenaf kleur geven. Bijvoorbeeld de lessen Architectuur, waar de leerlingen maquettes op schaal doorrekenen, of de lessen Geneeskunde over het menselijk lichaam, die een vervolg krijgen in de biologielessen in de klas. Elke gastdocent neemt een eigen vocabulaire mee dat de woordenschat van leerlingen verrijkt.

Geïnteresseerd?
Neem contact op.

Hanke Petter profielfoto

Geïnteresseerd?
Neem contact op.

Hanke Petter Manager Basisscholen 06 11651305

Stuur een e-mail