Doneer
Home Over ons Onderzoek

Onderzoek

Vanaf het begin neemt IMC Weekendschool het evalueren en kwantitatief en kwalitatief onderzoeken van het onderwijsconcept en haar effecten uitermate serieus. Ook is er door het werk van academici verdere methodologische onderbouwing voor het concept ontstaan. Beide vormen van onderzoek zijn essentieel.

Samen met partners

Onze afdeling Research & Development zorgt ervoor dat onderzoeken, studies en metingen worden uitgevoerd door universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus.

  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit Utrecht
  • Vrije Universiteit Brussel
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool Rotterdam
  • Hogeschool Utrecht
  • Strategy&
  • Ruigrok NetPanel

De impact van en op gastdocenten

De impact van en op gastdocenten

Ruigrok Onderzoek & Advies; Universiteit van Utrecht 2024

ToekomstExpeditie heeft flinke impact op betrokken gastdocenten, zo blijkt uit dit onderzoek. We onderzochten de effecten van ons onderwijsconcept onder de gastdocenten die de gastlessen verzorgen, zowel de gesignaleerde impact op de leerling, als op henzelf.

88% van de gastdocenten krijgt energie van het lesgeven over zijn/haar vakgebied aan kinderen

Motivatieversterker voor leerkrachten

Motivatieversterker voor leerkrachten

Ruigrok Onderzoek & Advies; Hogeschool van Utrecht 2022

De intrinsieke motivatie van leerkrachten wordt versterkt door ToekomstExpeditie, zo blijkt uit dit onderzoek. We onderzoeken de effecten van ons onderwijsconcept onder leerkrachten die er in het regulier onderwijs mee werken. Onder leerkrachten en basisschooldirecteuren onderzochten we de gesignaleerde impact op de leerling, leerkracht en school.

92% van de betrokken leerkrachten ziet veel meer en bredere talenten bij hun leerlingen dan ze normaal gesproken in de lessen zien.

Weekendschool & motivatie

Weekendschool & motivatie

Universiteit Utrecht, 2021

Wij onderzoeken de effecten van ToekomstExpeditie op leerlingen, leerkrachten en de maatschappij. Door werk van academici ontstond ook nadere theoretische onderbouwing van ons onderwijsconcept. In andere woorden: de groeiende body of knowledge over sociaal-emotioneel leren en aanvullend onderwijs beveelt onderwijs aan zoals IMC Weekendschool dat toepast.

ToekomstExpeditie heeft bewezen effect op het toekomstperspectief van leerlingen, hun zelfvertrouwen en hun verbondenheid met de samenleving.

Weekendschool een bewezen praktijk

Weekendschool een bewezen praktijk

Universiteit Utrecht, 2020-2021

Nadat Terwijn haar onderwijsconcept ontwikkelde, ontstond steeds meer wetenschappelijke onderbouwing dat aanvullend, motivatiegericht onderwijs werkt. Deze wetenschappelijke studie relateert elders gevonden effecten van sociaal-emotioneel leren aan de onderwijspraktijk van IMC Weekendschool.

Elke dollar die wordt besteed aan aanvullend onderwijs, levert de maatschappij 11 dollar op (naar Belfield et al, 2015).

Voordelen van sociaal-emotioneel leren

Voordelen van sociaal-emotioneel leren

Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit Brussel, 2016-2021

Alumni hebben aan hun IMC Weekendschooltijd meer toekomstperspectieven, meer zelfvertrouwen en meer verbondenheid met de samenleving overgehouden. Ook hebben ze de motivatie ontwikkeld om op hun beurt terug te geven aan de samenleving.

Een sterk herkenbaar concept dat positieve effecten sorteert.

Pilot op basisscholen

Pilot op basisscholen

PriceWaterhouseCoopers, Strategy&, 2015

Elke vernieuwende stap die we zetten komt voort uit gedegen onderzoek. In de pilotfase van ons programma op basisscholen toonde consultancy bureau Strategy& aan dat integratie van onze praktijk op basisscholen een kwaliteitsinjectie geeft aan de school.

‘Ik heb nog nooit zo’n positief consultancy rapport gezien.’

Effecten op zelfvertrouwen, toekomstperspectieven en sociale verbondenheid

Effecten op zelfvertrouwen, toekomstperspectieven en sociale verbondenheid

Universiteit van Amsterdam, 2013

Deze studie onderzocht of weekendschool deelname leidt tot groei op de drie zogenoemde ‘kernconcepten’ van IMC Weekendschool, i.e. de verwachting dat haar leerlingen door deelname aan het programma hun zelfvertrouwen vergroten, hun toekomstperspectieven verbreden en zich verbonden gaan voelen met de samenleving.

‘Vergelijkend onderzoek heeft onder andere laten zien dat weekendschool leerlingen na drie jaar méér algemene kennis, zelfvertrouwen en motivatie hebben dan hun klasgenoten van de basisschool.’

Effect en impact

Effect en impact

De uitkomsten van deze studies en onderzoeken op leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten, scholen, en gastdocenten zijn gebundeld terug te vinden bij ‘effect en impact’.

Vervolgonderzoeken

Vervolgonderzoeken

De onderwijsvernieuwende beweging van IMC Weekendschool groeit en intensiveert. In elke fase doen we onderzoeken en nodigen we partners uit om hieraan bij te dragen.

Vragen?
Neem contact op.

Kees van Driel profielfoto

Vragen?
Neem contact op.

Kees van Driel Coördinator Research & Development 06 51 75 05 65

Stuur een e-mail